Andron’ny Adidy
Andron’ny Adidy

Alahady 27 Desambra 2020. Andron’ny Adidy taona 2020 eto amin’ny Fitandremana Anosy Avaratra Vaovao. Fanefana ny adidy rehetra tsy vita eto anivon’ny Fiangonana, na fikambanana, na sampana. Ankoatra izay dia

HIDITRA