Sampan'asa Asa Fitoriana ny Filazantsara

Ireo birao mandrafitra ny AFF (Fifidianana natao tamin'ny 31 Martsa 2019)

Filoha I

RAZAFINDRATSIMBA Bary Mahefa

Filoha II

RALALAHARISOA Myriam

Mpitantsoratra

RAKOTONIAINA Famonjena

Mpitantsora-bola

RAKOTOHAJA Njaka Eric

Mpanolotsaina

RAMANANTSOA Andriampanana

Mpitahiry vola

RAVAOMALALA Marie Brigitte

Mpanolotsaina

RAZAIARISOA Rahely Colette

ANTO-PISIAN'NY Sa.AFF

Ny Sa. AFF (Sampan’asa Asa Fitoriana ny Filazantsara) dia natsangana ho amin’ireto asa ireto:

  • Manentana sy miaraka amin’ny fiangonana hitory Filazantsara amin’ny endriny rehetra
  • Manentana  ny Fiangonana sy ny Sampana amin’ny asa fitoriana ny filazantsara rehetra
  • Mandrindra sy mandamina ny trangan-javatra miseho rehetra eo amin’ny Fitandremana sy ny Sampana
  • Mandrindra sy mandamina ny fanompoam-pivavahana toy ny tompon’anjara amin’ny fanompoam-pivavahana, fanomanana ny fotoana samihafa toy ny herinandro Masina mialohan’ny andro Paska, Herinandron’ny Fanahy Masina mialohan’ny andro Pentekosta, Herinandro Sambatra mialohan’ny andro Krismasy, Herinandron’ny Fanantenana, Fanomanana sy fandaminana amin’ny fotoana hanaovana Alim-bavaka, …

Ireo Komity Sa.AFF

 • RAZAFINDRATSIMBA Bary Mahefa (SEFALA)
 • Voahangy RAHAJOARIMISA (SEFALA)
 • RAZAFIARIMANANA Lalasoa
 • RAVAOMALALA Marie Brigitte Rosette (Mpitoriteny)
 • RAZANADRALIZA Claire (SAFIF)
 • RASOARIMANANA Bodo Josephine (Sekoly Alahady)
 • RAHARIJAONA Nirina Mirana (Mpitoriteny)
 • RAKOTONIAINA Mamisoa Fitahiana
 • RASOARIMALALA Josiane (SVM)
 • RAHARISOA Lalao Diana (Mpitoriteny)
 • RASMIMANANA Heritiana Tahiana (FLD)

 • RANIVOMAHEFA Lova Mirantsoa (Sampati)
 • RAKOTOARISOA Jean Pierre (Katekista)
 • RAZANAMPARANY Ernestine Victorine (Dorkasy)
 • RANDRIAMALALA Mino Voahangy Nomenjanahary (STK)
 • RAMANANTSOA Andriamapanana (Sekoly Alahady)
 • RAFARASOA Emilie (Sampati)
 • RAKOTOARIZOA Philipbert (FLD)
 • RAKOTOARIMANALINTSOA Nirinambinina Edson (SVM)
 • RAKOTOARIMANALINTSOA Edylon Fenomamy (Biraon’ny Fiangonana)

 • RAZAIARIVONY Alexandrine (SAFIF)
 • RAHARINIRINA Rova (VFL)
 • RAZAIARISOA Rahely Colette (Dorkasy)
 • RAKOTONIAINA Famonjena (VFL)
 • RASAMIARIMANANA Andrianarijaona Lanto Hasina (SVM)
 • RAKOTOARISOA Fy Kolo Ny Kanto (STK)
 • RALALAHARISOA Myriam (Katekista)
 • RAVAOSOLO Marie Jeanne (SAFIF)
 • RANDRIANARISOA Ando Nantenaina (Sampati)
 • ANDRIAMIHAJA Tsanta Fanoa (SLK)
 • RAMANANTSOAVINA Jean (SLK)
 • ANDRIANARIVO Nomenjanahary Rovaniaina (SLK)