NY SAMPANA SEKOLY ALAHADY dia faly mandray anao

IREO BIRAO MANDRAFITRA NY SEKOLY ALAHADY FJKM ANOSY AVARATRA VAOVAO

FILOHA I

RAKOTOARISON Herinambinina Fabien

FILOHA II

RAMANANTSOA Andriampanana

FILOHA III

RANDRIAMAMPANDRISOA Justin

MPITANTSORATRA

RAHERINIVOARILALA Olivanirina Daniella

MPITANTSORA-BOLA

RAMANANTSOAVINA Herisoa Tsiory Ny Aina

MPITAHIRY VOLA

RASOARIMANANA Bodo Joséphine

MPANOLOTSAINA

RASOAZANATIANA Ivonne

Fotoana mamy niarahanay