Am-pifaliana ry Havana no hiarahabana antsika izay manokatra ity tranonkala ity. Ho aminareo anie ny fiadanan’i Jesoa Kristy Tompontsika.

Tonga eto amin’ny pejy ahitanao ireo tantara sy ny mombamomba ny Mpitandrina RIJAN’ALONA Ramangarivo mianakavy mpitandrina eto amin’ny Fiangonana misy antsika (FJKM Anosy Avaratra Vaovao) ianao. Antenaina fa hahaliana antsika tokoa ny mamantatra ny tantara sy ny fiainana efa nolalovan’ny Mpitandrina RIJAN’ALONA Ramangarivo,.

Araka izany dia ho hitanao ato ireo tantara rehetra mahakasika ny Mpitandrina RIJAN’ALONA Ramangarivo mianakavy toy ny: Fahazazany, ny fahatanorany, ny fahalehibeazany. Ao ihany koa ny mahakasika ny fianarana efa vitany. Tsy adino ny mitantara ny asa-fanompoana niantsoan’ny Tompo azy sy ireo andraikitra maro efa notanany hatramin’izay. Horesahina ato ihany koa ny fialamboliny, ny momba ny ankohonany, ary faranana amin’ny Fijoroany Vavolombelona izany.

Ankoatra ireo dia misy ny fanehoan-kevitra ataon’i Ramatoa RAZAKANIAINA Herilalanandrasana Violette vadiny sy Mihaja zanany ary i RAZAFIARIMAMY Antoinie fantantsika amin’ny anarana hoe Rasazy Katekista mahakasika ny Ray aman-dReny Mpitandrina eto amintsika.
Mamakia finaritra tompoko

Ny Fahatanorany
Teraka ny 04 Janoary 1975 tao Tsaratanana Mahajanga Zanak’I RAMANGARIVO, Mpitandrina sy RAZANATOVO Odette (jereo ny sary eo ambany). Izy ireo moa dia samy efa maty Tao amin’ny FJKM Tsaratanana no vita batisa. Araka ny fitantaran’ireo ray aman-dreny dia efa saika tsy ary mihitsy satria efa 11 taona I Rabefalana Tovo Harimanga, zoky manaraka azy, vao teraka. Tetsy andaniny dia saro-piterahana I Neny tamin’izany ary efa saika halefa taty Antananarivo no hiteraka saingy tsy nisy fiaramanidina afaka nitondra azy ka dia izay mpampivelona tao an-tanàna no nanao izay faraheriny dia indro velon’aina soa aman-tsara, noho ny fahasoavan’ Andriamanitra.
 
Ny Fahatanorany

Nifindra teto Anosy Avaratra I Dada no nitondra fiangonana ny 1978 hatramin’ny 1994 ary teto no nitombo sy nihalehibe I Pastera Rija. Nianatra tao amin’ny EPP Anosy Avaratra, nianatra Sekoly alahady teto amin’ny FJKM Anosy Avaratra, teto no noraisina ho Mpandray ny fanasan’ny Tompo ny taona 1994, mpitendry harmonia fahizany ary fony vao nahazo io Orgue io dia isan’ireo izay mpitendry teto fahizany

 

Ny Fahalehibiazany

Nandao ny fahatanorana sy ny fahazazana I Pastera Rija, raha tonga ny fotoana nisotroan’I Dada ronono teo amin’ny fitondram-piangonana. Nody tany Ambohitrimanjaka, izay tanindrazan’I Dada sy Neny. Tany no nanohy ny asa fanompoana samihafa, toy ny fitendrena zava-maneno, ary teo koa no niantsoan’ny Tompo ho tonga mpiomana ho Mpitandrina ny taona 1996. Nianatra nitondra tena irery satria dia nanao kilasimandry tao amin’ny Seminera ho an’ny mpiomana ho Mpitandrina ao Amparibe.

 

 

Fianakaviana

Zanaka Mpitandrina araka izay efa voalaza tery ambony izy. 8 mianadahy izy ireo no zanaky ny ray aman-dreniny ary izy no faralahy.
Indro omena antsika ny anaran’ireo zoky 7 mianadahy:

 • Ramangarivo Hanitriniaina (efa maty)
 • Ramangarivo Naivo Hary Lala
 • Ramangarivo Vero Hanta Nirina
 • Ramangarivo Vololonomenjanahary
 • Ramangarivo Zoly Solo Mampionona
 • Ramangarivo Fara Herimamy (efa maty)
 • Rabefalana Tovo Harimanga

Amin’ny maha-faralahy an’I Pastera Rija dia nifampitondra toy ny ray aman-dreny sy zanaka tamin’ireo zokiny ireo izy ka mifampiantso Dadatoa sy Totoa, … mariky ny fifanajana ihany izany. Kanefa dia tena nitondra azy ho toy ny zanaka manokana mihitsy koa ireo zoky ireo izay isaorana indrindra fa isan’ny naha-toy izao an’I Pastera Rija.

 

Fianarana vita

 

  • 1979 – 1984: EPP Anosy Avaratra
  • 1984 – 1990: Kolejy Ranivo Maritiora Lazaina
  • 1991 – 1994: Kolejy FJKM Mahitsy (Ambohidratrimo)
  • 1995 – 1996: Oniversite Ankatso: Lettre Malagasy
  • 1996 – 2001: Faculté de Théologie Ambatonakanga

 

FIANARANA HAFA

 

 • 1994 – 1995: Centre Culturel Americain
 • 1998 : Informatique – bureautique : FJKM Ambatomena
 • 1999 – 2000: Institut de Formation et de Recherche Pedagogique FJKM (Andohalo)
ASA FANOMPOANA

Nandritra ny fiomanana ho Mpitandrina dia nanao fizaran’asa tamin’ireto fiangonana ireto :
Ambatomena, Fandriana (Ambositra), Bejofo, Ankazoabo Atsimo (Sakaraha). Marihina fa ny tao Fandriana sy Ankazoabo Atsimo dia asa fanorenana fiangonana mihitsy satria dia tsy nisy FJKM ireo faritra ireo fahizany ary isan’izay nandray anjara voalohany nanao ny asa maha-Mpitandrina tany Pastera Rija. Ankehitriny dia efa misy Mpitandrina avokoa ireo fitandremana roa ireo sady efa tena fiangonana lehibe mihitsy. Fa rehefa navoaka ho Mpitandrina ny Jolay 2001 dia voatendry tao amin’ny SP Afovoany Andrefana (SP-01) nitondra ny Fitandremana Ambohitritankady Fitiavana ny taona 2001-2004. Fiangonana sambany vao nanana Mpitandrina ho azy manokana fa niaraka tamin’ny fiangonana hafa hatrany teo aloha.
Tsaroana manokana izany hoe vola miditra isam-bolana tao amin’io fiangonana io fahizany 3.000 Ariary (Telo Arivo Ariary isam-bolana). Nandritra ny herintaona maninjitra dia toy izany foana no niainana fa avy eo kosa efa tonga 3.000 Ariary isan-kerinandro. Araka izany dia ny voka-dehibe isan-taona no tena mampiodina ny fiangonana ara-bola. Tsy maintsy nitady hevitra ny fiangonana mba hahatonga azy ho afaka mamelona Mpitandrina ka dia nanao Depot de medicament tamin’izany ary dia tao amin’ny Mpitandrina no napetraka izany dia io no nahavitana ny fiainan’ny fiangonana ara-bola.
Ny Desambra 2004 – Jona 2005 kosa noho ny tsy fahasalaman-dRamatoa RAZANAKINIAINA Violette, Mpitandrina izay vadin’I Pastera Rija, dia nisolo an-dramatoa izy tao amin’ny FJKM Antambolo.
Ny Jolay 2005 – Febroary 2018 kosa dia tao amin’ny FJKM Ambohimandroso Fiderana, SP Iarivo Avaradrano (SP-19) no niasa. Tamana tsara na teo aza ny olana mahazatra eo anivon’ny fiangonana. Tsaroana ny fifankatiavana izay mbola mitohy hatramin’izao amin’ ireo kristiana avy any Ambohimandroso (Ambohimanga Rova). Marihina fa tsy adinoina velively ny asa fanompoana tao Ambohimandroso satria dia tao no nandraisanay mivady ny FANOKANANA ho Mpitandrina FJKM ny 01 Septambra 2007.
Nanomboka ny 25 Febroary 2018 kosa no voatendry teto amin’ny FJKM Anosy Avaratra teo aloha izahay, izay efa niova ho FJKM Anosy Avaratra Vaovao.
Amiko ny fanovana io anarana io dia ny fahatsapako ireto zavatra vitsivitsy ireto: Fiovana takiana amin’ny fiangonana eto Anosy Avaratra: toe-panahy, toe-po, fomba fiasa Rehefa mijery ahy RIJAN’ALONA Ramangarivo, Mpitandrina, izay zanaky ny Mpitandrina RAMANGARIVO efa niasa teto hatramin’ny 1994, ary mbola marobe isika no niara-niasa tamin’I Dada, dia hitako fa miandrandra an’I Dada na koa toa mahita an’I Dada ny olona raha mijery ahy. Koa tiako raha toa ka tsaroana I Dada fa fantatra koa Pastera RIJA. Te-hanana fiainana vaovao miaraka amin’ny vahoakan’Anosy Avaratra izahay ka tsy ny talohako (tsara na ratsy) no ho tadidiana fa ny ho avy VAOVAO ao amin’ny Tompo.

 

ASA NIARAHANA TETO ANOSY AVARATRA

Nanomboka ny 25 Febroary 2018 izay nametrahan’ny SP Iarivo Avaradrano ny Mpitandrina mianakavy teto amin’ny FJKM Anosy Avaratra Vaovao dia efa nisinisy ihany ireo asa niombonana sy niavaka hatrizay:
Fankalazana ny faha-150 taonan’ny fiangonana, nandritra ny taona 2018:
Ivony ny 06 Mey 2018: nitokanana ny vato fehizoro sy nanomezana ny anaran’ny fitandremana hoe Anosy Avaratra VAOVAO
Batisa faobe sy mariazy miara-mizotra ny Desambra 2018
Fandaminana ny fitantanana ara-bola teto anivon’ny fiangonana
Fanavaozana statistikan’ny fiangonana ho vita ao anaty solosaina (numérique)
Fanavaozana tompon’andraikitra sy fifidianana: Janoary 2019 – Aprily 2019. Efa vita avokoa hatreto ny an’ny sampana rehetra ankoatra ny AFF sy ny Biraon’ny fiangonana
Famangiana ny kristiana rehetra isam-paritra niaraka tamin’ireo Diakona ka saiky efa vita avokoa ny eto amin’ny faritra Anosy Avaratra sy ny manodidina. Efa namangy ny tany Antsirabe sy ireo zanaka am-pielezana any Antananarivo koa aza. Ireto no faritra mbola tsy tonga: Sabotsy Namehana, Antsofinondry, sy ireo tsy tratra an-trano tamin’ny famangiana efa natao

 

ANDRAIKITRA EFA NOTANANA

Filohan’ny Sampana Mpanazava sy Tily tao amin’ny SP Afovoany Andrefana Filohan’ny Sampana Tanora Kristiana tao amin’ny SP Afovoany Andrefana nefa voafidy ho Mpitantsoratry ny fivoriana teo amin’ny SP Afovoany Andrefana ka voatery nosolina ny andraikitra maha-Filohan’ny STK Filoha Mpanampy Sampana Tanora kristiana teto anivon’ny SP Iarivo Avaradrano Filoha Mpanampy Sampana Vokovoko Manga, SPIarivo Avaradrano hatramin’izao Mpihevidraharahan’ny SP Iarivo Avaradrano nanomboka ny taona 2005 hatramin’izao

ANTSO MAHA-MPITANDRINA

Ireto toe-javatra ireto no isan’izay namaritra ny fiantsoana ahy ho Mpitandrina: Ny fitendrena zava-maneno: ny taona 1985 izay nahazoan’ny FJKM Anosy Avaratra orgue vaovao tamin’izany dia nanapa-kevitra ny Mpitandrina RAMANGARIVO, izay Dadako ihany fa tsy mahazo mitendry orgue raha tsy Mpandray na Mpianatra Katekomena farafaharatsiny. Ny tena anefa tamin’izany efa nahay tsara fa efa mba te-hiakatra hitendry orgue rehefa Alahady. Marihina mantsy fa mahazo mitendry foana na tsy mpandray aza fa harmonia no ampiasaina. Araka izany dia tsy maintsy nanapa-kevitra hianatra katekomena mba hitendry orgue. Dia io no fitaovana niantsoan’ny Tompo.
Fa tsy azo adinoana ihany koa tato an-trano rehefa manao fotoam-pivavahana izahay isan-kariva dia tsy maintsy miezaka aho ny mitendry harmonia rehefa mivavaka izahay. Ny fitaizan’I Dada sy ny fitarihan’ireo zoky ray aman-dreny ka nitondrana ny tena hianatra tamin’ireo sekoly FJKM hatrany dia isan’izay nitarika ny tena hijery ny fiainan’ny fiangonana.

FIALAMBOLY

 

  • Mitsangatsangana indrindra mitondra fiara
  • Mitendry zava-maneno
  • Manao Belote
  • Maka sary fa tsy alaina sary an !

 

 

 
 
 
 
 
 
ANKOHONANA

Manambady an- dRAZANAKINIAINA Herilalanandrasana Violette, Mpitandrina FJKM, Aumonier ao amin’ny Kolejy Protestanta Paul Minault Androhibe. Ny 30 septambra 2000 no vita mariazy tao amin’ny FJKM Ambatomena (SP Antananarivo Andrefana) Manan-janaka 3 mianadahy:

 • RIJAN’ALONA Mihaja Fenofitia (vavy tokana), teraka ny 13 Novambra 2001
 • RIJAN’ALONA Mitsiky Fenofitia (lahimatoa), teraka ny 01 Aprily 2006
 • RIJAN’ALONA Mahatsangy Fenofitia (faralahy), teraka ny 13 Aprily 2010

 

Singanina manokana etoana I RAZAFIMALALA Harivola, izay zandrin-dRamatoa, noho ny antony fifankatiavana dia sady zandry no zanaka ary tsy afa-misaraka aminay mianakavy mihitsy. Etsy andanin’izany koa dia maro ireo zaza notezaina hatrizay nananana tokantrano. Isan’izany Mirana, Sariaka, Tsiory, Lalaina sy Manitra, …

 

FIJOROANA HO VAVOLOMBELONA

Isa.43.2 no tsaroako fa nitondran’ny Tompo ny fiainako hatrizay ka hatrizao. Isaorako Azy feno sy tanteraka izay rehetra nasehony fa nitondra fiainana feno fiadanana tokoa fa tsy loza ho ahy izany.
Hevero anie izany hoe main’ny afo ny akanjo ety an-koditra dia indro I Dada no mamono ny afo amin’ny tanany ary nandritra ny 6 volana teo am-pandriana tsy nety sitrana, ny mpanao ody may efa nilaza hoe “aza matahotra hianao Ramatoa (mantsy an’I Neny) fa raha maty io haniko ny fatiny”. Ary io teny io no nahatonga an’I Neny nanapa-kevitra hitondra ahy indray tany amin’ny Dokotera ary dia nasaina nentina niala sasatra tany Mahajanga nilalao ranomasina dia sitrana ny fahamaizana. Mandrake ankehitriny tsy misy fiantraikany eo amin’ny fiainako izany. Fanintelony izao no nandalovan’ny afo teo anatrehako fa tsy nahafaty ahy ary inoako fa ny Tompo tsy hamela ahy ho fatin’ny afo. Ny fanindroany mantsy dia ny tranonay tao Ambohimandroso no nirehitra, ary ny fanintelony dia izahay mivady tao anaty fiara no indro mirehitra tampoka ao amin’ny motera, nefa ireny rehetra ireny tsy nampaninona anay hatrizao.
Tsy adinoiko velively izany miampita ny ranon’Ikopa rehefa fahavaratra satria dia mandritra ny ora iray eny ambony lakana ary ny mpitondra lakana mandeha an-tongotra amin’ny sisiny fa izahay telo mianaka irery miaraka amin’ny entanay sy ny moto no hany ao anaty lakana dia atosika fa dia finoana no iampitana izany. Isaorana ny Tompo izany fa tanteraka tokoa ny tenin’ny Tompo efa voalaza tetsy ambony.