Sampana Vokovokomanga

Ireo birao mandrafitra ny SVM (Fifidianana tamin'ny 03 Febroary 2019)

Filoha I

RASAMIARIMANANA Andrianarijaona Lanto Hasina

Filoha II

RAKOTOARISOA Manda Ny Kanto

Filoha III

RAHARIJAONA Vololotiana

Mpitan-tsoratra fivoriana

RABEARIVELO Faratiana

Mpitan-tsoratry ny vola

RANOELIARISOA Hantanirina Lalaina

Mpitahiry Vola

VOLOLOMIHAJA Felana Tahina

Mpanolo tsaina

RAKOTOARIMANANA Raonison Rivoniaina