Fifaliana ho anay ny miarahaba anao mitsidika izao tranonkalan’ny Fitandremana Anosy Avaratra Vaovao izao, ary tonga eto amin’ny Pejy natokana ho an’ny Seha-pitaizana “Antoko Mpihira Feo Fihobiana”

Ho aminareo mandrakariva anie ny Fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo Mpamonjy antsika!

Mihobia ho an’ i Jehovah, ry tany rehetra. Manompoa an’ i Jehovah amin’ ny fifaliana; Mankanesa eo anatrehany amin’ ny fihobiana. (Sal 100: 1-2)

Ireo birao mandrafitra ny Feo Fihobiana

Filoha I

Jean Pierre

FILOHA II

Bary Mahefa

Mpitantsoratra

Domoina

Mpitantsora-bola

Fitahiana

Mpitahiry vola

Onja

Mpanolotsaina I

Koloina

Mpanolotsaina II

Solotiana

Anto-pisian'ny Antoko Mpihira Feo Fihobiana

Manana ny anto-pisiany ny Antoko Mpihira Fifohazana “Feo Fihobiana” dia:

  • Hitory ny Filazantsaran’ny Jesoa Kristy Ilay hany Mpamonjy tokana an’izao tontolo izao. Amin’ny alalan’ny hira, Seho sehatra, Tafika Masina
  • Mitaiza ireo ankizy sy tanora mpikambana ao aminy amin’ny finoana amin’ny alalan’ny fianarana ny Soratra Masina sy fiainana izany.
  • Manome aina ny fotoam-pivavahana isan’Alahady sy fotoam-pifohazana isan’Alarobia hariva amin’ny maha Antoko Mpihira azy

 

Sehatry ny kanto

 • Na dia hita misongadina amin’ny fanaovana hira “Classique” aza ny feo fihobiana dia mihira ary mahafehy tsara ny karazana gadona hafa ihany koa.
 • Efa manana hira azy manokana ihany koa ny Feo Fihobiana ary efa namoaka album DVD vol.1 tamin’ny taona 2016.
 •  Ireto ny olona mpamoron-kiran’ny Feo Fihobiana: Bary Mahefa – Tonton Haja – Dt James – Dada Jaona. Ary misy koa hira izay noforon’ireo Mpikambana sasantsasany

Sary Nanamarika

Fidiram-bola

 • Fambolena (anana, tsaramaso, salade …)
 • Fihompiana Kisoa
 • Rakitra
 • Fanomezana ataon’ireo malala-tànana
 • Hetsika fitadiavam-bola ao anatin’ny fotoanan’ny Iray Volana