MAMPANJAKA NY FAHEFANY NY TOMPO

Iraivolan'ny Sampana Lehilahy Kristiana

``Ianareo no fanasin'ny tany``

Matio 5: 13a

Ho aminareo mandrakariva anie ny fiadanan’ny Tompo Jesoa.

Fifaliana ho ahy ny manao izao teny fanolorana ny tranokalan’ny FJKM Anosy Avaratra Vaovao izao.

Izao mantsy no natao dia hijoroana ho vavolombelon’ny Tompo ny antom-pisiantsika ilay antsoiny hoe “FANASINA”. Izany hoe tsy hisy tsiro izao rehetra izao raha tsy eo isika zanak’ Andriamanitra, kanefa koa raha tsy hijoro isika dia inona moa izany no anto-pisiantsika?

Koa atolotra ho antsika rehetra izao tranokalam-pifandraisana amin’ny anaran’ny fiangonana FJKM Anosy Avaratra Vaovao izao mba hitomboantsika amin’ny finoana izay iainana, hahalalantsika ny fiainan’ny fiangonana (fandrosoany sy fivoarany), indrindra koa hifampizarana ireo fiarahana tamin’ny Tompo ka ijoroana ho vavolombelona, …

Na izany aza dia anterina ny hafatra hoe “tsy mahasolo ny fiombonana eo anivon’ny fiangonana akory ny fanarahana ny tranokala (site-web) toy izao fa natao kosa hanampy antsika hahalala misy misy kokoa izay fiainan’ny fiangonantsika.

Isaorana avokoa ireo rehetra nifanohana hampisy izao tranokalam-pifandraisana izao.

Koa mahereza sy matanjaha, mijoroa hatrany ho fanasin’ny tany.

RIJAN'ALONA Ramangarivo Mpitandrina

Tongasoa eto amin'ny Tranokalan'ny Fiangonana

FITANDREMANA
ANOSY AVARATRA VAOVAO
Tongasoa eto amin'ny tranonkalan'ny Fiangonana! "Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay; fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran’ Andriamanitra no mitoetra eo aminy"

(Jao 3:36)
Rijan'Alona Ramangarivo Mpitandrina
mianakavy
TONGASOA
EH!

Teny velona, fiainana ho antsika!