Sampana Lehilahy Kristianina

Ireo Birao mandrafitra ny SLK (Fifidianana tamin'ny 17 Febroary 2019)

Filoha I

RAMANANTSOAVINA Jean

Filoha II

RANDRIAMANANTSOA Jean Claude

Filoha III

RATSIMIVONY Vicent De Paule

Mpitan-tsoratra fivoriana

ANDRIANARIVO Nomenjanahary Rovaniaina

Mpitantsoratry ny Vola

RAKOTOHAJA Njaka Eric

Mpitahiry Vola

ANDRIANIAINA Tolotra Daniel

Mpanolotsaina I

ANDRIAMIHAJA Harinivo Tsanta Fanoa

Mpanolotsaina II

RASOLOFONAINA Tolojanahary Rijaniaina