Ireo Tantara nanamarika

Miarahaba antsika amin’ny anaran’ny Tompo.

Tena ilaina tokoa ny mahafantatra ny tantaran’ny Fiangonana izay mitarika antsika ho amin’ny finoana sady mampianatra antsika ny sitrapon’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Teniny. Tsy azo adinoina ny tantara nanamarika rehetra, koa raha misy amintsika manana tantara tokony ho lazaina kanefa tsy voalaza ato anatin’ny tranonkalantsika dia aza misalasala miantso anay mifampiresaka mahakasika izany. Isaorana sahady ianao izay vonona hanatanteraka izany.
Antenaina fa mahaliana antsika ny hahafantatra ireo tantara misy eto anivon’ny Fiangonana, koa indro àry atolotra antsika eto izany.

Manasa anao àry hiditra amin’ireto rohy ireto raha hamaky ny tantara ianao:

  1. Tantaran’ny Mpitandrina
  2. Tantaran’ny Fiangonana