Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy no hiarahabanay Sampana Fifohazana antsika rehetra izay mitsidika izao tranonkalan’ny Fiangonana izao ary tonga eto amin’ny Pejy natokana ho an’ny Sampana Fifohazana. Ny Tompo anie homba sy hampahery anareo hatrany.

Ireo Birao mandrafitra ny SAFIF (Fifidianana natao tamin'ny 10 Martsa 2019

FILOHA I

Alexandrine

Filoha II

Harimihaja

Mpitantsoratra

Myriam

Mpitantsora-bola

Valitera

Mpitahiry Vola

Voahangy

Mpanolotsaina I

Lalaina

Mpanolotsaina II

Joceline

Ny anto-pisian’ny SAFIF:

Toy ireo sampana velona rehetra eto amin’ny Fiangonana dia manao ny asa fampandrosoana ny Fiangonana ny Sampana Fifohazana, Mandray anjara amin’ny asa fitoriana ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy. 

Ny mampiavaka ny Sampana Fifohazana dia ny fisian’ireo Mpiandry izay olona voaantson’ny Tompo manokana hanao ny asa fandroahana demonia sy hanasitrana marary. Manao ny asa fampaherezana ho an’ny Vahoakan’Andriamanitra izay mila izany

Fotoam-pifohazana eto amin'ny Fiangonana:

Isaky ny Alahady faha 2 amin’ny volana. Misy asa sy fampaherezana ataon’ny Mpiandry eto amin’ny Fiangonana

Isaky ny Alarobia hariva amin’ny 6ora sy sasany no fotoam-pifohazana eto amin’ny Fiangonana izay hiantsoana antsika Mpianakavin’ny finoana rehetra

Seha-pitaizan’ny Sampana Fifohazana:

Manana seha-pitaizana ny Sampana Fifohazana eto amin’ny Fitandremana Anosy Avaratra izay mitondra ny anarana hoe: 

“Antoko Mpihira FEO FIHOBIANA”