TENY VELONA

“Fa velona sy Mahery ny Tenin’Andriamanitra”

IRETO AVY NO ATOLOTRA ANAO ATO