FIFANDRAISANA

Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika ny amin’ny fisian’izao tranonkalan’ny Fiangonana izao. Misaotra antsika izay nanampy tamin’ny fanatontosana izany na ara-kevitra na ara-pitaovana na ara-bola ihany koa, Ny Tompo Andriamanitra Ilay manakarem-pahasoavana anie hamaly fitia antsika tsirairay. Tianay ry Havana ary mbola raisinay hatrany ny fanohanana amin’ny endriny rehetra indrindra fa ny fitondrana am-bavaka sy ny fanomezanareo hevitra entina hanatsarana izao tranonkala izao mba hampandrosoantsika ny Fiangonan’Andriamanitra. Koa aza misalasala mifandray aminay amin’ny fanoratanao ny Anaranao sy ny Adiresy mailaka ary ny hafatra tianao hampitaina aminay fa hovoarainay izany.  Laharana finday azo hifandraisana

  Ny Mpitandrina: RIJAN’ALONA Ramangarivo

  +261 34 07 369 56

  Sekreteran’ny Finagonana: RAMANAMISATA Bakoly

  +261 34 46 516 65

  Ny Filoha: RAKOTOARISOA Jean Pièrre

  +261 34 46 513 95

  Ny Filoha: RAZANAMPARANY Ernestine Victorine

  +261 34 69 074 86

  Ny Filoha: RAMANANTSOAVINA Jean (Dit Dadamanana)

  +261 34 74 638 36

  Ny Filoha: ANDRIANARISOA Joseph

  +261 34 74 398 68

  Ny Filoha: Alexandrine

  +261 34 47 703 20

  Ny Filoha: RASOLOMANANA Oriah Israël

  +261 34 58 078 72

  Ny Filoha: RAZAFIARIMAMY Antonie

  +261 34 24 592 01

  Ny Filoha: RAKOTOARISON Herinambinina Fabien

  +261 34 11 686 50

  Ny Filoha: OLIVA LILY Razanatseheno

  +261 34 44 240 14

  Komity fanitarana ny Fiangonana

  Ny Filoha: RAMANANTSOA Andriampanana

  +261 34 46 516 55