Fifandraisana

Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika ny amin’ny fisian’izao tranonkalan’ny Fiangonana izao. Misaotra antsika izay nanampy tamin’ny fanatontosana izany na ara-kevitra na ara-pitaovana na ara-bola ihany koa, Ny Tompo Andriamanitra Ilay manakarem-pahasoavana anie hamaly fitia antsika tsirairay. Tianay ry Havana ary mbola raisinay hatrany ny fanohanana amin’ny endriny rehetra indrindra fa ny fitondrana am-bavaka sy ny fanomezanareo hevitra entina hanatsarana izao tranonkala izao mba hampandrosoantsika ny Fiangonan’Andriamanitra. Koa aza misalasala mifandray aminay amin’ny fanoratanao ny Anaranao sy ny Adiresy mailaka ary ny hafatra tianao hampitaina aminay fa hovoarainay izany.  Laharan’ny Mpitandrina am-perin’asa: 

  +261 34 07 369 56

  Toerana: 

  ANOSY AVARATRA ANTANANARIVO AVARADRANO

  Adiresy mailaka:

  fjkmanosyavaratravaovao@gmail.com