Tantara

Ny fandaharam-panabeazan’ny SAMPATI dia tsy inona fa ny « fandraisana anjara amin’ny fivoaran’ny tanora amin’ny maha-olona feno dia ny ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetseham-po, ara-piaraha-monina ary ara-panahy », tsy amin’ny maha olon-tokana azy,  fa indrindra amin’ny maha olon’ny fiaraha-monina azy, olon’ny firenena, ary olona eto anivon’izao tontolo izao.

Taona nitsanganany

 • 1982 mbola fikambanana MTEM
 • 1983: Nanokanana ny fivondronana HASINA mitondra ny laharana faha-86
 • Filohan’ny fikambanana tamin’izany: Mme Simone
 • Ny mpiandraikitra tamin’izany:  Pasteur Zoly RAMANGARIVO, Mr Tovo RABEFA, RAKOTOARISOA Victor James, Mme Voahangy RAMANGARIVO, RAVAOSOLO Marie Jeanne, RAMANGARIVO Vololona,
 • Mpikambana: Itpkl Jacquis, president, Dada Pierre, Mr André, RAKOTOARINESY Voahangy , RAKOTOARINESY Fanja, Pasteur Rija,
 • Ireo filohan’ny sampati nifandimby : Mme Simone, Mme Josiane, Mr Daniel, Mr Vonjy, Mr NdrianaLasa sampam-piangoanana ny taona 1992 noho ny zaikabe tany Toliary

Ireo Birao mandrafitra ny SAMPATI

FILOHA I

ANDRIANARISOA Joseph

FILOHA II

ANDRIAMBOLATIANA Dimby Harison Lalah

MPITANTSORATRA

Mirana

MPITANTSORA-BOLA

ANDO TSALAMANAHARY Samoelitiana

MPITAHIRY VOLA

ANDRIAMAMPANDRY Ny Ala

MPANOLOTSAINA

RAVAOSOLO Marie Jeanne

MPANOLOTSAINA

RAKOTOARINESY Fanja

ISAN'NY MPIKAMBANA ANKEHITRINY

 • Ireo Birao hita etsy ambony miisa 6
 • Ny Komiitim-pivondronana miisa 18
 • Ny Mpiandraikitra miisa 16
 • Ny Beazina: miisa 70

ZAVATRA EFA VITA

 • Fanokanana ny sampana mavo, maitso Mpanazava sy Tily, sampana mena mpanazava
 • Fampanaovana fanekena Mpiandraikitra Mpanazava sy Tily
 • Fankalazana ny faha-30 taonan’ny SAMPATI ny taona 2014

VINA

 • Fanokanana ny Tily Samapana Mena
 • Fananganana Menafify
 • Fananganana ny mpanohana FMT2S
 • Fanaovana lasy Lehibe

SARY