Ireo Birao mpitantana (Fifidianana t@ 17 Febroary 2019)

Filoha I

RAZANAMPARANY Ernestine Victorine

Filoha II

RASOLOFO Haingomalala Felantsoa

Mpitantsoratra I

RALISOA Miora Faratiana

Mpitantsoratra II

SOLONOMENJANAHARY Hanitra Olga

Mpitantsora-bola

RAMANGOROTSOA Harivao

Mpitahiry vola

RAZAFIARIMANGA Angeline

Mpanolotsaina I

ZOELIMANANA Marthe Héléne

Mpanolotsaina II

RASOARIMALALA Josiane

Tantara tsara ho fantatra

Tantaran’ny Sampana DORKASY eo am-pelatanana ankehitriny

Nangonina tamin’ireo ray aman-dreny mbola velon’aina ka nahatadidy sy nanana raki-tsoratra azo nangonina.

Ny taona 1921 no niorina teto amin’ny fiangonana FJKM Anosy Avaratra Vaovao ny sampana DORKASY. Niasa ary nano ny fitaizana ireo vehivavy, indrindra ireo renim-pianakavina tamin’izany. Nanomboka ny taona 1970 kosa vao tsaroana ireo Birao nitantana sy nitondra tao anatin’ny Sampana. Ireto avy izy ireo:

 • Filoha: RASOAMANARIVO, vadin’ny Mpitandrina Rakotoarivelo Jerome
 • Mpitahiry vola: RAHARIVELO
 • Mpitantsoratra: RASOAMBOLAMANANA Jeannette
 • Mpandini-bola : RAZAFINDRALAMBO Charles sy RALAITSIROFO James

1972 :

 • Filoha: RASOAMANARIVO, vadin’ny Mpitandrina Rakotoarivelo Jerome
 • Mpitahiry vola: RAHARIVELO
 • Mpitantsoratra: RAKOTOARINESY Charlotte
 • Mpandini-bola : RAZAFINDRALAMBO Charles sy RALAITSIROFO James

1979 :

 • Filoha: RAZANATOVO Odette, vadin’ny Mpitandrina Ramangarivo
 • Filoha Mpanampy : RAZAFINDRAZANAKA Antoinette
 • Mpitahiry vola: (tsy tadidy)
 • Mpitantsoratry ny vola: RAKOTOARINESY Charlotte
 • Mpitantsoratry ny fivoriana : RASAMOELISON Faustine
 • Mpandini-bola : RASAMOELISON Maka Pascal Charles sy RALAIRIFERA Jeannot

Ny taona 1991 dia nanao fankalazana ny faha-70 taona nijoroany ny Sampan aka nikarakara sakafo tao amin’ny Hotel La Rotonde tao Besarety sy fety tao amin’ny Kolejy Rasalama. Tamin’izany no nanolorana fanamarihana ho an’ireo Birao sy tompon’andraikitra mbola amperinasa ka ireto no notolorana izany :

 • RAZANATOVO Odette : 12 taona naha-birao
 • RAZAFINDRAZAKA Antoinette : 11 taona
 • RAZAFINDRAZANAKA Helene : 13 taona
 • RAKOTOARINESY Charlotte : 19 taona
 • RASAMOELISON Faustine : 7 taona
 • RASAMOELISON Maka Pascal
 • RALAIRIFERA Jeannot

Nisy koa fandraisan-tanana ireo olona feno 70 taona tamin’izany na lahy na vavy ary notolorana vola mitentine 50 Ariary isan’olona.

SARY