Filazan-draharaha 27/12/2020 Ny teo aloha Filazan-draharaha 3/01/2021 Ny tao aoriana Filazan-draharaha 25/12/2020

Filazan-draharaha 27/12/2020

Faly Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’ny Tompo, tafahoana. Toy izao indray ny raharahan’ny Fiangonantsika :

Nanamarika ny alahady :

  • Andron’ny Adidy teto amin’ny Fiangonana
  • Fivorian’ny Mpandray ny fanasan’ny Tompo, fandinihana ny raharahan’ny Fiangonana sady fanomanam-panahy.
  • Fivorian’ny Biraon’ny Sampana sy sampan’asa rehetra
  • Fivorian’ny Mpitendry sy mpikirakira zava-maneno

Zaza natolotra:

RAHONIARISOA Toky, zanak’I RAHARISOA Tanjona Richard Daniel sy RAONIARISOA Hanta Lalaina


Tatitra ara-bola:

  • Miditra: 3.847.480 Ar
  • Mivoaka: 2.362.300 Ar
  • OTIV: 5.313.200 Ar