Mana voalahatra 27 Mey 2021
Mana voalahatra 27 Mey 2021

1 TANTARA 19.1-19 F.2 NY ADIN’I DAVIDA TAMIN’NY SYRIANA SY NY AMONITA Ady vokatry ny ahiahy tsy mitombona. (1-5) Tamin’ny fahatsorana tokoa no nandefasan’i Davida Mpanjaka ireo iraka hitsapa alahelo an’i Hanona, mpanjakan’ny taranak’i Amona, tamin’ny nahafatesan’ny rainy. Hafa noho izany kosa no fihevitry ny mpanolotsainan’ity farany, izay niampanga avy hatrany an’i Davida ho mandefa

HIDITRA
Mana voalahatra 26 Mey 2021
Mana voalahatra 26 Mey 2021

1 TANTARA 18.1.17 F.4 LEHILAHY MADIO FO AMIN’NY… Fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra (1-13). Rehefa avy nitsahatra i Davida, dia niverina niady ary naharesy ny fahavalony rehetra. Tsy nohazonin’i Davida ho azy ny laza fa nomeny an’Andriamanitra. Hitantsika tokoa fa ny volamena sy volafotsy rehetra azony babo dia «nohamasininy ho an’i Jehovah» (13). Tsy misy fisalasalana i Davida

HIDITRA