Jeritodika taona 2021 – FJKM ANOSY AVARATRA VAOVAO Ny tao aoriana Alahadin'ny Mpitandrina...

Jeritodika taona 2021 – FJKM ANOSY AVARATRA VAOVAO

FJKM Anosy Avaratra Vaovao

TATITRA 2021

RIJAN’ALONA Ramangarivo, Mpitandrina

Ry Havana malala rehetra ao amin’ny Tompo, Ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Ilay Taloha sy Ankehitriny ary ho Avy.

Hoy ny Soratra Masina, sady teny fanevan’ny Synoda Lahibe FJKM faha-19 hoe : « Miorena tsara, aza miova » (1Kor 15.58a) izany koa no itondrana izao tatitra momba ny fiainan’ny Fiangonantsika nandritra ny taona 2021 izao.

Tsaroana tokoa mantsy ny fitondran’Andriamanitra ny fiainantsika ka mbola ahavelomantsika ankehitriny na dia teo aza ireo olana maro samihafa niseho sy navelany lalovantsika. Singanina amin’izany ny fiatrehana ny valan’aretina covid-19 izay mbola misy mandraka ankehitriny. Isaorana ny Tompo fa tsy nahasakana antsika tsy hanompo an’Andriamanitra ireny karazana olana samihafa ireny fa toa vao maika aza hery nanosika antsika hiasa bebe kokoa ho an’ny Tompo.

Isaorana an’Andriamanitra ny fahazotoatsika manatrika ireo fivoriam-bavaka notontosaina teto anivon’ny fiangonana. Isaorana antsika izay tsy tsy voatanan’ny fahazarana noho ny valan’aretina fa tonga hatrany niaraka nanompo sy niaraka niasa, isan’izany ny Biraon’ny fiangonana izay tena navitrika tokoa, ny Diakona sy Loholona, ireo tompon’andraikitra isan-tsampana sy fikambanana samihafa ary ireo komity.

Tao anatin’izany ny mbola nahafahana nanatsara ny trano fivoahana sy fidiovana (wc sy douche) izay mbola ho tohizana ny famitana azy, ny fiaraha-miasa teny amin’ny FJKM Ampamaho, ny fiaraha-mientana ho amin’ny asa fanorenam-piangonana any Miary Lamatihy.

Ambonin’izany rehetra izany anefa ny fiaraha-mivavaka sy fifampitaizana teto anivon’ny fiangonana, fifanotronana samihafa tamin’ny vanim-potoana nahafahana nanatanteraka izany. Tsy adino mantsy ny fandamianana fanompoam-pivavahana, indraindray miditra in-2, indraindray miditra indray mandeha ihany, ny ora fidirana moa tsy lazaina intsony ny fiovaovany.

Na izany aza tena nanamarika ny taona 2021 ny fiovaovan’ireo tompon’andraikitra sasany teo anivon’ny sampana sy fikambanana ka niteraka fanavaozana tampoka teny an-dàlana teny. Tao ireo nametra-pialàna noho ny asa fivelomana lavitra an’Anosy Avaratra, tao ny tsy afaka nanohy ny andraikitra intsony … Nisy tamin’ireny no efa nosoloina vonjy maika, misy ny vao ho soloina aorian’izao jeri-todika izao.

Raha misy koa anefa izay anaovana antso amintsika fiangonana dia ny hitrotroana am-bavaka ireo zanaky ny fiangonana, indrindra ireo tanora, lasan’ny fivavahana SEKTA. Tsy ny hiverenany ihany no entina am-bavaka fa indrindra ny hahatonga ny fanahiny tsy ho very mandrakizay.

Nampiavaka ny taona 2021 ity ny tsy nahafahantsika naira-nivavaka ny andro Pentekosta, kanefa dia nisongadina kosa ny Fetin’ny taranaka izay notontosaina ny 31 Oktobra lasa teo. Tamin’izany no namoahana ny fihirana KALON’NY FO, izay misy ireo hira noforonin’ny zanaky ny fiangonana ka natao ho hiraina eto anivon’ny fiangonana hatrany.

Marihina ihany satria nanamarika ny fiainanay Biraon’ny fiangonana ny fitsidihana izay natao tany Mahajanga ka niarahana tamin’ny vady aman-janaka. Maro taminay ireo mantsy no tsy mbola niatrika izany hatrizay naha-biraon’ny fiangonana fa sambany, kanefa dia tena nisitraka ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fiombonan’ny mino tokoa tamin’izany.

Eto am-pamaranana dia tiako ny mitaona antsika mba haneho fiombonana hatrany eo amin’ny fiainan’ny fiangonana indrindra noho ny maha-tena iray antsika ao amin’ny Tompo. Andeha hiezaka mba ho marina amintsika koa ny antson’ny fiangonana FJKM hoe “Miorena tsara, aza mivoa”.

Koa manonona firariantsoa ho antsika mianakavy sahady ho sady salama no ambinina amin’izay atao rehetra. Dia samia mankalaza an’Andriamanitra tsara amin’izao Noely 2021 sy Taom-baovao 2022 ho avy izao

Natao teto Anosy Avaratra, ny 28 Novambra 2021

Ny Mpitandrina

RIJAN’ALONA Ramangarivo