Am-pifaliana no hiarahabana antsika rehetra mpianakavin’ny Finoana eto amin’ny Fitandremana Anosy Avaratra sy isika rehetra izay mitsidika izao tranonkalan’ny Fiangonana izao. Ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoahavana sy ny Fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo Mpamonjy antsika. Misaotra an’Andriamanitra lehibe fa tontosa soa aman-tsara ny Alahadin’ny Mpitandrina teto amin’ny Fitandremana Anosy Avaratra Vaovao. Alahady izay natokan’ny Fiangonana ho fanohanana ny Mpitandrina RIJAN’ALONA Ramangarivo mianakavy sy ho fitrotroana am-bavaka azy ireo amin’ny asa izay niantsoan’ny Tompo azy. Ankoatra izay moa dia ho voninahitr’Andriamanitra ihany koa ary izay no tena anton’ny fotoana tahaka ireny. Niavaka ny fotoana izay notarihin’dRamatoa RAZAFIARIMAMY Anthonie (Katekista) narahina toriteny an-kira nataon’ny tarika NY AVO izany. Nahafinaritra ny fiaraha-mientan’ny Sampana sy fikambanana tsirairay tamin’ny fanaovana rojom-bavaka sy fanaovana rakitra ho fanohanana ny Mpitandrina mianakavy, Toy izao ny firarin-tsoa avy amin’ireo sampana: