02/10/2023
02/10/2023

KATEKOMENA « …fa atolory ny tenanareo ho an’Andriamanitra, toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian’ny fahamarinana ho an’Andriamanitra » Rom.6.13a « Mitsangana ka mivavaha, mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy », hoy Jesoa. Lio.22.46 Araka ny fanapahan-kevitry ny fiangonana ny taona taona 2020, indrindra noho ny fahatsapana fa sady ASA

HIDITRA