Mofon’aina 28 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 01 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 27 Oktobra 2021

Mofon’aina 28 Oktobra 2021

1 Jaona 5. 1-9

MANDRESY IZAO TONTOLO IZAO AMIN’NY FINOANA

Izay rehetra mino fa Jesoa no Kristy dia naterak’Andriamanitra; ary izay rehetra tia Izay niteraka dia tia izay naterany koa. 2 Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak’Andriamanitra isika, dia ny itiavantsika an’Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. 3 Fa izao no fitiavana an’Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny, sady tsy mavesatra ny didiny. 4 Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. 5 Iza moa no maharesy izao tontolo afa-tsy izay mino fa Jesoa no Zanak’Andriamanitra? 6 Izy ilay avy tamin’ny rano sy ny ra, dia Jesoa Kristy; tsy tamin’ny rano ihany, fa tamin’ny rano sy ny ra. Ary ny Fanahy no manambara, satria ny Fanahy no fahamarinana. 7 Fa misy telo izay manambara. 8 dia ny Fanahy sy ny rano ary ny ra; ary mifanaraka tsara izy telo. 9 Raha mandray ny fanambaran’ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran’Andriamanitra; fa ny fanambaran’Andriamanitra dia ny nanambarany ny Zanany.
——————
Rehefa tafiditra ny fahotana sy ny herin’ny maizina dia tonga ady ny fiainana eto amin’izao tontolo izao. Rehefa miady anefa dia na ianao mandresy na ianao resy. Jesoa izay inoan’ny Kristianina dia tena niady tokoa teto amin’izao tontolo izao. Betsaka no nihevitra Azy ho resy rehefa maty teo amin’ny hazo fijaliana Izy. Nandresy anefa Izy rehefa nitsangana tamin’ny andro Paska. Raha mijanona eo amin’ny andro Zoma tokoa ny fandinihana ny fiainan’i Jesoa dia tena toy ny resy Izy. Mila mandinika ny fiainany hatramin’ny andro fahatelo, andro Paska ny olona vao mahita Azy mpandresy. Izy rahateo efa niteny hoe : « Izaho efa naharesy izao tontolo izao » Jao 16. 33. Izay mino an’i Jesoa no mandresy izao tontolo izao
1. Ny finoana no miteraka antsika indray (and 4)
« Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika »
Rehefa mino an’i Jesoa ny olona dia naterak’Andriamanitra indray izy. Ny fahaterahana arak’izay hahafantarantsika azy dia ny fomba hahatongavana eto amin’izao tontolo izao. Amin’ny maha-olombelona antsika dia tonga teto amin’izao tontolo izao isika amin’ny maha-mpanota, mpandova ota antsika. Noho ny herin’ny fahotana dia mora amin’izao tontolo izao no mandresy antsika. Resin’ny fakam-panahy, resin’ny fahalovana amin’ny endriny samihafa, resin’ny hery samihafa eto amin’izao tontolo izao. Izay tonga ao amin’i Jesoa ihany no manana hery ho enti-mandresy izao tontolo izao. Ny fahatongavana ao amin’i Jesoa no antsoina hoe finoana. Mahazo ny hery sy ny fahendren’i Jesoa mantsy izay tonga amin’ny finoana Azy ka mora aminy ny mandresy izao tontolo izao. Jesoa tokoa hoy Paoly no « hery sy fahendren’Andriamanitra » 1 Kor 1. 24. Mino an’i Jesoa dia handresy izao tontolo izao isika. Tsy misy tokoa mahatohitra antsika noho ny amin’i Jesoa herin’Andriamanitra ao anatintsika.
2. Ny finoana no fanekena ny maha-Andriamanitra an’i Jesoa (and 5)
« Iza moa no maharesy izao tontolo afa-tsy izay mino fa Jesoa no Zanak’Andriamanitra? »
Ny hoe zanak’Andriamanitra dia ho enti-milaza sy manambara fa Andriamanitra Jesoa. Tsy misy Andriamanitra resy izany. Ny tantara dia mampahatsiaro antsika fa nandresy mandrakariva Andriamanitra. Mafy izany Farao izany fa rehefa nanehoan’Andriamanitra ny heriny dia nahatsiaro tena ho kely sy bitika ka resin’Andriamanitra. Tsy misy fahavalo na iza na iza naharesy an’Andriamanitra. Na satana aza noresen’Andriamanitra teo amin’ny hazo fijaliana. Ny fanekena an’i Jesoa ho Tompo sy Andriamanitra mpamonjy no hahatonga antsika koa handresy izao tontolo izao. Izay mbola tsy tonga amin’ny fanekena ny maha-zanak’Andriamanitra an’i Jesoa izany dia mbola ho resy lava eto amin’izao tontolo izao. Ary rahatrizay, ity no tena loza, ho resy eo am-pitsarana ka tsy mba isan’izay miditra mandova ny fiainana mandrakizay.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *