Mofonaina 22 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 23 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 21 Janoary 2021

Mofonaina 22 Janoary 2021

Ezekiela 36: 33-38

Ampitomboina ho anao hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo,amen!
Mampanantena fitahiana ho an’ny vahoakan’ny Israely izay babo any Babylona Andriamanitra ary izany no fizarana fahatelo amin’ny faminaniana nampitondraina an’i Ezekiela. “Andriamanitra mampahery” no hevitrin’ny anarana hoe Ezekiela. Tsy ho an’ny Israely ihany anefa izany fampanantenana fitahiana izany fa ho antsika Malagasy ihany koa. Ny hafatra ho antsika ary dia ny hoe:
RY VAHOAKA MALAGASY O TE HITAHY ANAO ANDRIAMANITRA KA:
1- VONONA ANDRIAMANITRA HANADIO NY FAHOTANAO SY HANARINA INDRAY NY TANINAO HO TOY NY SAHA EDENA(and.33-36)
Ny tany karkaina tsy mahavokatra hahavokatra, ny tany lao hisy mponina.
2-HO HAMAROIN’ANDRIAMANITRA AMIN’NY TANINAO HIANAO KA HO FANTATRAO IZY IHANY NO ANDRIAMANITRA FA TSY MISY HAFA(and.37,38)
Ny fitomboan’ny tarenaka na ny mponina @ taniny no mariky ny fitahian’Andriamanitra(Gen.12:2; 15:1-6; 1 Sam.1:5,6; 2:1-11; Zak.8: 4,5). Ny fahfantarana an’Andriamanitra izay midika ho fanekena Azy dia anisan’ny teolojian’ny faminaniana nampitondraina an’i Ezekiela.
Vavaka:
Tompo sitrano ny firenena Malagasy ka atobaho ny fitahianao. Ampandrosoy ny firenenay ka ataovy manaiky Anao ny Mpitondra sy ny vahoaka,amen!
Ho an’Andriamanitra ny voninahitra
HO AN’NY FANJAKANY!
Pasteur Finaritra Rakotozafy

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *