Mofonaina 15 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 16 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 14 Febroary 2021

Mofonaina 15 Febroary 2021

Salamo 119. 161-168

NY ASAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA EO AMIN’NY MINO

Na dia ny mpanapaka aza dia nanenjika ahy tsy ahoan-tsy ahoana; Nefa ny teninao no atahoran’ny foko. 162. Faly aho noho ny teninao Tahaka ny mahazo babo be. 163. Halako ny lainga ka ataoko ho fahavetavetana; Ny lalànao no tiako. 164. Impito isan’andro no iderako Anao Noho ny fitsipikao marina. 166. Miandry ny famonjenao aho, Jehovah o, Ka mankatò ny didinao. 167. Mitandrina ny teni-vavolombelonao ny fanahiko, Ka tiako indrindra izy. 168. Mitandrina ny didinao sy ny teni-vavolombelonao aho; Fa ny lalan-kalehako rehetra dia eo anatrehanao.
Tena miasa eo amin’ny fiainan’ny mino ny tenin’Andriamanitra. Izany no mahatonga ny tenin’Andriamanitra azo itokiana ka hanorenana nu fiainana. Vato mafy mantsy ny tenin’Andriamanitra ka tsy mba mandiso fanantenana. Zavatra roa no ambaran’ny mpanao Salamo eto, izay lazainy fa asan’ny tenin’Andriamanitra

1. Manome fifaliana eo amin’ny fiainana (and 162)

«Faly aho noho ny teninao Tahaka ny mahazo babo be»
Ambaran’ny mpanao Salamo fa toy ny olona avy nandresy tamin’ny ady izy noho ny tenin’Andriamanitra. Loharanom-pifaliana ho azy ny tenin’Andriamanitra. Lojika ihany izany satria izay mandinika sy mandalina ny tenin’Andriamanitra ka mahita ny zava-tsoa sy sarobidy ao dia toy ny mahazo babo maro, tena faly sy ravoravo. Rehefa mandinika sy mandalina ny tenin’Andriamanitra mantsy dia mitombo amin’ny fahalalana an’Andriamanitra. Rehefa mitombo ny fahalalana an’Andriamanitra dia mitombo arak’izany koa ny fifaliana.
Aoka arak’izany, hitombo amin’ny fifaneraserana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny tenany dia ho feno fifaliana mandrakariva.

2. Midera an’Andriamanitra noho (and 164)

«Impito isan’andro no iderako Anao Noho ny fitsipikao marina»
Ny isa fito dia isa feno, ho enti-milaza fa feno tsara araka ny tokony ho izy ny fiderana an’Andriamanitra. Noho ny fahamarinan’ny tenin’Andriamanitra dia tonga amin’ny fiderana an’Andriamanitra izao tontolo izao. Ilay fifaliana azo avy amin’ny tenin’Andriamanitra arak’izany no manentana sy mandrisika ny mpanao Salamo ho amin’ny fiderana an’Andriamanitra.
Aza misaraka amin’ny tenin’Andriamanitra dia hahay hidera an’Andriamanitra isika. Vokatry ny tenin’Andriamanitra arak’izany no mahatonga ny mino maeo midera an’Andriamanitra. Izay tsara fifandraisana amin’i Jesoa amin’ny alalan’ny teniny no hahay hidera an’Andriamanitra.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *