Mofon’aina 11 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 12 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 10 Oktobra 2021

Mofon’aina 11 Oktobra 2021

Salamo 117

MENDRIKA HODERAINA ANDRIAMANITRA

Miderà an’i Jehovah ry firenena rehetra; Miderà Azy, ry olona rehetra. 2 Fa lehibe ny famindram-pony amintsika; Ary mandrakizay ny fahamarinan’i Jehovah. Haleloia.
———–
Rehefa mamaky ny Soratra Masina isika indrindra ny boky tononkira, iray amin’ireny ny Salamo dia mahita sy mahatsapa fa taomina ho amin’ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra isika. Antom-pisian’ny kristianina eto amin’izao tontolo izao izany.
Ireto no hafatra tsara fitadidy raha mamaky ny Salamo isika
1. Ny olona rehetra no antsoina hidera an’Andriamanitra (and1)
DIEM «Midera ny TOMPO, ry firenena rehetra; Mihobia Azy, ry vahoaka rehetra»
Satria Zava-boarin’Andriamanitra avokoa ny olona rehetra tsy an-kanavaka dia antsoin’Andriamanitra hidera Azy. Ho fisaorana sy fankasitrahana an’Andriamanitra nahary no antony iray mahatonga izao ho amin’ny fiderana an’Andriamanitra izao. Koa na iza na iza noharian’Andriamanitra dia manana adidy hidera Azy.
Antom-pisian’ny kristianina manokana rahateo izany eto amin’izao tontolo izao. Aoka arak’izany ho teny miloaka ny vavan’ny izay mino manokana ny how:«hidera an’i Jehovah aho raha mbola miaina koa».
2. Deraina ANDRIAMANITRA noho ny asany (and 2)
DIEM «Fa lehibe tokoa ny fitiavany antsika ary mandrakizay ny fahamarinany»
Zavatra roa lehibe no ambaran’ny mpanao Salamo eto fa Asan’Andriamanitra ka antony tokony hiderana Azy:
    1. mamindra fo ANDRIAMANITRA : noho ny fitiavany ny olona rehetra dia mamindra fo ANDRIAMANITRA. Tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay Izy fa mamindra fo amin’ny taranaka mifandimby. Noho io fitiavany io no antony iray nanirahany an’i Jesoa mba ho tsapan’ny olona rehetra tokoa izany fitiavan’Andriamanitra izany. Voaporofo tao amin’i Jesoa ity fitiavan’Andriamanitra ity.
    2. marina ANDRIAMANITRA : marina amin’ny zavatra rehetra ANDRIAMANITRA. Tsy mahay mandainga Andriamanitra. Marina amin’ny zavatra ataony sy Lazainy. Tanteraka avokoa ny fampanantenany, indrindra moa raha nampanantena Mpamonjy Izy. Jesoa no maneho ny fahamarinan’Andriamanitra rehetra.
Derao ANDRIAMANITRA noho ny fitiavany antsika sy ny famindrampony ary ny fahamarinany tao amin’i Jesoa.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *