Mana voalahatra 27 Mey 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 28 Mey 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 26 Mey 2021

Mana voalahatra 27 Mey 2021

1 TANTARA 19.1-19 F.2
NY ADIN’I DAVIDA TAMIN’NY SYRIANA SY NY AMONITA

Ady vokatry ny ahiahy tsy mitombona. (1-5) Tamin’ny fahatsorana tokoa no nandefasan’i Davida Mpanjaka ireo iraka hitsapa alahelo an’i Hanona, mpanjakan’ny taranak’i Amona, tamin’ny nahafatesan’ny rainy. Hafa noho izany kosa no fihevitry ny mpanolotsainan’ity farany, izay niampanga avy hatrany an’i Davida ho mandefa mpitsikilo mba hamantatra sy hanafika. Inona no vokatr’izay teo amin’ny fifandraisan’ny roa tonta ? Tsy izao ve no atao hoe ahiahy tsy hihavanana ? Araraotin’ny fahavalo matetika ny fifandraisana tsy tonga lafatra.

Fampitandremana : Tsy maintsy miafara amin’ny ady ny fihainoana feo hafa: siosion-dresaka, honohono, na koa ny mitompo teny fantatra avy hatrany fa tsy mandalina tsara na manadihady mialoha ny fanapahan-kevitra raisina.

Nandresy an’ady hatrany i Davida (6-15). Mifanohitra tanteraka ny tetik’ady nampiasain’i Joaba, mpitari-tafik’i Davida sy ireo miaramilan’ny Mpanjakan’i Amonita. Inona ny tetik’adin’ireto farany ? Ren’i Davida mialoha nefa fa nanakarama mpiantafika any Mesopotamia sy Syriamaka Hanona sy ny taranak’i Amona ka nandroso hiady amin’i Davida.
Valin-kafatra feno fahendrena kosa no nasetrin’i Joaba, komandin’ny miaramilan’i Davida : Inona ny tetik’ady nampasainy eto ? Vokany : Nandresy hatrany ny miaramilan’i Davida satria tsy natoky tena izy ireo fa niantehitra feno tamin’Andriamanitra, ka na ny fahavalony aza nilavo lefona sy nangataka fihavanana taminy.

Hosaintsainina : «Izay mierina manetsika ady; Fa izay matoky an’ i Jehovah dia hohatavezina» (Ohabolana 28.25)

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *