Mana voalahatra 28 Mey 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 29 Mey 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 27 Mey 2021

Mana voalahatra 28 Mey 2021

1 TANTARA 20.1-8
NY ADIN’I DAVIDA TAMIN’NY AMONITA SY NY FILISTINA

Ny ady tamin’ny Amonita (1-3).Raha mahaliana antsika ny antsipirian’ny adin’ny zanak’Isiraely tamin’ny Amonita dia azontsika atao ny mamaky ny 2 Samoela 10 ka hatramin’ny faha 12. Ao no ahitana ireo zava- niseho samihafa izay niniana tsy noraketin’ny mpanoratra ny Tantara eto.Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona no antony nahatonga ny mpanoratra tsy nilaza izany teto? Noheverin’ny mpandinika ny Soratra Masina fa tsy manohitra na manafina ny zava-nisy tsy akory ny antony, fa ny hampisongadina feno kosa ny voninahitry ny Mpanjaka sy ireo miaramila mahery fo izay niady hahatanteraka ny fandriampahalemana manerana ny Fanjakany.

Ny fandresena ny Filistina (4-8). Mahavariana loatra ny mandinika ny herim-po sy ny tanjaky ny miaramilan’i Davida. Hitantsika eto ny tantaran’ny Mpanjaka iray izay tsy misy fahavalo mahatohitra na iray aza.Any amin’ny boky hafa ohatra ny Bokin’ny 2 Samoela no ahitana fa tsy tonga lafatra velively tsy akory ity Mpanjaka ity fa manana ny fahalemeny, dia ny maha olombelona mpanota azy.

Toy izany koa rehefa arahina ny tantara ato amin’ny Baiboly, ny filazana ny fandresena miezinezina ireo fahavalo manodidina ny Isiraely dia entina hanamarinana ny antony tsy nahafahany nanorina ny Tempoly satria na dia nandresy fahavalo maro aza Davida dia nambara taminy fa noho ny rà maro nalatsany nandritra ny ady nataony dia tsy mendrika ny hanorina ny Tempoly izy na dia faniriany mafy aza ny hanao izany, dia Solomona zanany no notendren’Andriamanitra hanatanteraka izany faniriany izany.
Vavaka Fiderana: “Endrey ny halalin’ ny haren’ Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany! ny fitsarany tsy hita lany, ary ny lalany tsy azo fantarina! Fa iza no nahalala ny sain’ i Jehovah? ary iza no mpanolo-tsaina Azy? ” (Romana 11.33-34)