Mana voalahatra 29 Mey 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 30 Mey 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 28 Mey 2021

Mana voalahatra 29 Mey 2021

1 TANTARA 21.1-19

NASAIN’I DAVIDA NISAINA NY VAHOAKA

Nampidi-kizo an’i Davida i Satana (1-6). Iza moa Satana? Tsy iza fa « Ilay Fahavalo, ilay Mpanendrikendrika  ». Tahaka ny fanaony mahazatra dia izy ilay manome sain-dratsy ka mahatonga ny olona hanota amin’Andriamanitra. Satana no nanoro hevitra an’i Davida mba hanota amin’Andriamanitra ka hampanao fanisam-bahoaka. Niezaka nanohitra ny hevitry ny Mpanjaka ihany i Joaba saingy tsy nahatohitra an’i Davida amin’ny maha Mpanjaka tompon’ny fahefana rehetra azy. Hany heriny nankato ny baiko ary nanolotra an’i Davida ny isan’ny olona voalamina, afa-tsy ny Levy sy ny Benjamina ihany.

Andriamanitra no hany afaka manisa izay nohariany (4-8). Fahotana eo anatrehan’Andriamanitra izay nataon’i Davida satria mitory ny fahatokisan-tena fa tsy fahatokiana an’Andriamanitra. Ny fandresena ny fahavalo dia tsy miankina amin’ny isan’ny miaramila na ny fitaovam-piadiana, fa miankina amin’ny hery sy fanambinan’Andriamanitra irery ihany. Ny fanisana ny mponina amin’ny ankapobe dia manao azy ireny ho zary lasitra iray tsy misy hafa toy ny entam-barotra ka tsy misy endrika maha samihafa azy, nefa ny fijerin’Andriamanitra ny tsirairay dia samy manana ny maha izy azy.

Ny fanahy izay manota no ho faty (9-19). Rehefa niaiky ny fahotany i Davida ka nibebaka dia nasain’Andriamanitra nisafidy izay fanamelohana hihatra aminy. Mbola fitiavana sy famindram-po ihany no nanaovan’Andriamanitra izany, tsy toy ny didy avoakan’ny fitsaran’olombelona ankehitriny. Naleon’i Davida nisafidy ny ho azon’ny tànan’Andriamanitra toy izay ny ho azon’ny tànan’ny fahavalony. Safidy tsara no nataon’i Davida.

Fanontaniana  : Mahay mandray  safidy tsara ve aho mialoha ny fanapan-kevitra rehetra izay raisiko ?