Mana voalahatra 15 Janoary 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 16 Janoary... Ny tao aoriana Mana voalahatra 14 Janoary...

Mana voalahatra 15 Janoary 2021

SALAMO 133.1-3

SARIN’NY FIFANKATIAVANA

Ny mahatsara ny fifankatiavana

1 Fihirana fiakarana. Nataon’ i Davida. Endrey, tsara sady mahafinaritra Raha ny mpirahalahy no miara-monina.2 Tahaka ny diloilo tsara amin’ ny loha, Izay mitsororoka amin’ ny somotra, dia ny somotr’ i Arona, Izay mitsororoka amin’ ny moron-tongotr’ akanjony;3 Tahaka ny ando any Hermona, izay milatsaka amin’ ny tendrombohitra Ziona; Fa voadidin’ i Jehovah ho eo ny fitahiana, Dia fiainana ho mandrakizay.

Miara-monina

Inona moa no dikan’izany ? Azontsika raisina ara-bakiteny izany fa azo heverina koa hoe sarintsarim-pifankatiavana misy amin’ny mpirahalahy araka ny eo amin’ny sora-mandry. Tahaka ny diloilo, tahaka ny ando no ilazany azy eto, zavatra roa sady sarobidy no sady ilaina avokoa ireo tanisainy ireo, samy manana ny asany fa misy mampitovy azy ireo kosa dia ny fanamandoana izay faritra andalovany, manala izay mety ho fahamainana rehetra. Izany koa no entin’ny fifankatiavana. Ny fifankatiavana tsy midika hoe tsy misy ady mihitsy na hoe mitovy hevitra foana, tsy izay. Ao amin’ny fifankatiavana dia misy fandeferana, fanetren-tena, fahazakana izay mety ho fahalemen’ny olona iray. Mampianatra antsika eto ny tenin’Andriamanitra hifankatia araka ny famaritan’ny tenin’Andriamanitra azy. Vakio 1 Korintiana 13.4-7.

Fitiavana lehibe indrindra

Anisan’ny teny azo sintonina avy amin’io fifankatiavana io ny hoe: tia, fitiavana. Izany no tena ivon’ny Baiboly, fitiavan’Andriamanitra ny zanak’olombelona ka nanomezany an’i Jesoa Kristy. I Jesoa Kristy tsy nanan-tsiny nanaiky ny iraka nampanaovin’ny Ray azy, mbola noho ny fitiavana ihany koa. Hery ho antsika ny fahafantarana izany ary mandrisika antsika hizara fitiavana fa tsy miandry takalony.

Vokatry ny fifankatiavana

Tsy mandeha ho azy na ho mora foana ny manatanteraka azy fa tsara kosa ny vokany, fitahiana avy amin’i Jehovah ary indrindra ny fiainana mandrakizay (3b, d). Aza kivy, aza ketraka mizara fitiavana fa misy valisoa lehibe hatolotr’Andriamanitra ho anao.

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *