Mana voalahatra 03 Jona 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 04 Jona 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 02 Jona 2021

Mana voalahatra 03 Jona 2021

FALY DIA FALY

Miara-manorina (1-9). Nahavory zava-tsarobidy i Davida hanorenana ny Tempolin’Andriamanitra. Karazana volamena, volafotsy, varahina tsy mifangaro no ampiasaina mba hanome Tempoly mamirapiratra, izany hoe rehefa fanaka volafotsy dia volafotsy ihany no ampiasaina (2). Olona manana “hay-haingo” tokoa i Davida!. Tsy voninahitra ho an’ny tenany nefa izany fa nataony tsara noho ny an’ny tenany ny an’Andriamanitra. Hoy izy “Akory izato izaho mitoetra amin’ny trano sedera, nefa ny fiara faneken’i Jehovah kosa mitoetra anaty lay” (1 Tantara 17.1). Tiany fatratra ny tranon’Andriamanitra ka dia natobany tao hatramin’ny fananany manokana (3-5). Tsy vitan’izany fa hainy ny manentana ny zanak’Israely mba hitondra ny anjarabirikiny (5). Nazoto ny rehetra, ny loham-pianakaviana mihitsy no miainga manatitra ny fanatitra. Tariho ny ankohonana hanolotena ho an’Andriamanitra.
Izay rehetra nomenao ahy dia ho anao (10-19). Tahaka ny tatitra amin’ny fiangonana, mamintina ny fizotran’ny toe-po nanorenana ny Tempoly ity vavaka fisaoran’i Davida ity. Misy endriny telo ny vavaka : 1/Vavaka mitodika amin’Andriamanitra ho fiderana ny fahalebiazany sy ny famirapiratan’ny voninahiny. Fanandratana Azy ho Mpanjaka sy Tompon’ny hery rehetra (10-13). 2/Vavaka mitodika amin’ny tena, iza moa aho, iza moa izahay eo anatrehanao Andriamanitra o! Vahiny, mandalo sy mpindrana ihany … (14-17). Midika inona amiko ny mahampivahiny ahy eto an-tany? 3/ Vavaka mitodika amin’ny hafa, fangatahana ho an’i Solomona mba hananany fo marina. Moa tsy nahazo valim-bavaka va i Davida? Jereo ny 2 Tantara 1.11.

“…izay rehetra nentiko ho nampiasaina, dia voninahitrao.., fa tsy misy na iray aza avy amiko, fa ANAO ireny NO NINDRAMIKO” (Henri Ratsimbazafy)