Mana voalahatra 02 Jona 2021 Ny teo aloha Mana voalahatra 03 Jona 2021 Ny tao aoriana Mana voalahatra 01 Jona 2021

Mana voalahatra 02 Jona 2021

1 TANTARA 28.1-21

FAMPITANA MARO LOKO

Fampitana fanambarana (1-7).

Tontosa soa aman-tsara ny fandaminana mahakasika ny fanorenana ny Tempoly sy ny fanisana (1). Miroso amin’ny fampitana maro samy hafa i Davida. Ny mpitarika isanisany sy ireo mpitandrin-draharaha no iantefan’ny hafatra voalohany dia ny fampitana ny fikasan’Andriamanitra ho an’i Davida mpanompony amin’ny maha mpanjaka azy (4). Nampitainy koa ny fikasany hanao ny trano nefa dia tsia no valiny avy amin’Andriamanitra! (3). Efa nahazo valim-bavaka tsia va ianao ? dia nanao ahoana ny nahatsapanao izany?

Fampitana fahendrena (8-10).

Fitandremana ny didy mba hitoetra soa amin’ny tany nampanantenain’Andriamanitra ny zanak’Israely ary koa mba ho lova tsy hafindra izany tany izany. Manao ahoana ny amin’ireo fananana, talenta am-pelantanana, misy havela ho lovain-jafy ve?. Ny zanaka mandova fanjakana toy i Salomona dia takiana tamberin’andraikitra ny amin’ny asany: fanompoana feno amin’ny fanahy mazoto.

Fampitana ny drafim-panorenana ny Tempoly (11-19).

Ity drafitra ity dia inoana fa vokatry ny fanambaran’ny Fanahy, tsy misy latsaka no nampitain’i Davida izany amin’i Salomona. “Ary tandremo mba hataonao araka ny endriny izay naseho taminao tao an-tendrombohitra” (Eksodosy 25.40) -Ny nandidian’Andriamanitra an’i Mosesy ny fanaovana ny tabernakely-.

Fampitana tso-drano (20-21).

Tso-drano zava-mahery. I Salomona no niantefany, homba azy ny Tompo amin’ny asa rehetra atao. Ho to amintsika koa anie izany!

Mikasa hanorina trano? Andao atao ambanin’ny fitarihan’ny Fanahy Masina ny drafitra. “Ny fahendrena no itsanganan’ny trano ary ny fahalalana no iorenany mafy. Ny fahaizana no amenoana ny ao anatiny, amin’ny harena soa sy mahafinaritra” (Ohab 24.3-4 Baiboly katolika).