Filazan-draharaha 29 Novambra 2020 Ny teo aloha Filazan-draharaha 06/12/2020 Ny tao aoriana Filazan-draharaha 22...

Filazan-draharaha 29 Novambra 2020

Isaia 43 :10a

« Ianareo no vavolombeloko hoy Jehovah, sady mpanompoko efa nofidiko »

RAHARAHA AVY ANY IVELANY

Taratasy avy amin’ny Oniversité FJKM Ravelojaona ,sampana fahasalamana. Nisokatra ny fisoratana anarana ho amin’ny taom-pianarana 2020-2021, ireto ny sampam-pianarana misy : Infirmier anesthésiste, infirmier généraliste , technicien de radiologie, sage femme. Ny mpianatra raisina taona voalohany dia ireo manana Baccalauréat.


 • Taratasy avy amin’ny Mpanazava sy tily Madagasikara faritany Analamanga Avaratra , ho an’ny Mpitandrina sy ny Fiangonana ary ny SAMPATI Anosy Avaratra Vaovao, fanokanana taom-pitaizana 2020-2021. Hiroso ny fanokanana taom-pitaizana 2020-2021 isika koa manasa antsika hiara-hiombom-bavaka sy hametraka izany eo ambany fahasoavan’ilay niantsoantsika hanao ny asany ny Sabotsy 12 Desambra 2020 manmboka amin’ny 2 ora ao amin’ny FJKM Ambohitrarahaba . Ireto avy no manatrika izany : Komitim-pivondronana sy ny FM T2S – mpiandraikitra rehetra.

 


 • Taratasy avy amin’ny firaisan’ny sampana , fitandremana Ambohimandroso Fiderana, ho an’ny mpitandrina sy ny fiangonana ary ny sampana Fifohazana sy VFL Anosy Avaratra vaovao .Izahay firaisan’ny sampana eto amin’ny FJKM Ambohimandroso dia manasa anareo amin’ny antsam-panahy lehibe hotanterahina ny Alahady 13 Desambra 2020 amin’ny 2 ora hariva.

RAHARAHA AVY ETO AN-TOERANA

 • Alahady faha dimy androany tsy eo ny mpitandrina fa any amin’ny zanak’ampielezana .
 • Fotoantsika eny Ambohimandroso anio hariva amin’ny 1 ora no fotoana eto am-piangonana ho an’izay handeha rehetra fa amin’ny 2 ora no fotoana any. Itondrana am-bavaka ny asa, hanaovana adidy, ary hanaovana ny tatitra rehetra momba ny asa.
 • Tontosa omaly Sabotsy ny jery todika ny fiainan’ny Fiangonana sy ny sampana. Isaorana Andriamanitra, ary isaorana isika rehetra nandray anjara , fa ahafahantsika manatanteraka asa tsara hampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra izany.
 • Fiantsoana fivoriana avy amin’ny SVM antsoina ny komity hivory ny Sabotsy 05 Desambra 2020 amin’ny 2 ora sy sasany.

Filazana manjo

Tompokovavy : RAVELOARISOA Lydia, efa vita ny famangian’ny Fiangonana, fara-rakitra 40.000Ar.


Fampandrenesana mariazy

 • RAHARISON Tanjona Richard Daniel sy RAONIRINA Tsanta Lalaina : 12 Desambra 2020 , fampandrenesana faha-2
 • RAKOTOARIMANANA Vonjinantenaina sy RAFARASOA Ravaka Nantenaina : 19 Desambra 2020, fampandrenesana voalohany
 • RASAMOELINA Amndrimaholimanana Njakaantenaina Luc sy RANJAMALALANIAINA Riane Fitia Valisoa : 19 Desambra 2020 ,fampandrenesana voalohany.

Tompon’anjara

 • Diakona tompon’anjara 30/11/2020 – 05/12/2020 : ISAIA
 • 06 Desambra 2020 : JEREMIA – DANIELA
 • Alahadin’ny mpitandrina ny 06 Desambra 2020 , Fotoam-pivavahana tokana miditra amin’ny 9 ora maraina, biraon’ny Diakona mivavaka sy mamaky teny , manao fanamiana (tennue) ny sampana rehetra ary manao rakitra isaky ny sampana.