Filazan-draharaha 22 Novambra 2020 Ny teo aloha Filazan-draharaha 29...

Filazan-draharaha 22 Novambra 2020

Raharaha ivelany

Avy amin’ny Oniversite FJKM Ravelojaona, sampana fahasalamana:

Misokatra ny fisoratana anarana ho amin’ny taom-pianarana 2020 – 2021.

Ireto avy ny sampam-pianarana misy :

 • Infirmier anesthésiste,
 • infirmier généraliste,
 • technicien de radiologie,
 • sage femme.

Fanasana avy amin’ny FJKM Sakaraha Mahatoky, Synaodam-paritany Toliara Fihavaozana:

Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha-10 taona maha mpitandrina sy faha-5 taona ny fiaraha-miasa amin’ny mpitandrina RANDRIATSILAVINA Andrisoa Mamy Sitraka mianakavy, izay tanterahina ny Alahady 29-11-2020 manomboka amin’ny 9 ora.


Fanasana avy amin’ny FJKM Antapotanana Ambatolampy, synaodam-paritany Atsinanan’Ankoatra Fahazavana, fanasana ireo antoko mpihira indray mihira tamin’ny Pasteur Zoly mivady, noho ny tsingerintaona nahaterahany ny 13 Desambra 2020 dia hiara-mifaly amin’ny fiangonana ny Pasteur Ramangarivo Zoly mianakavy, ka antsam-piderana no atao ary hira noforonin’izy mivady no iarahana miredona.


Raharaha Anatiny

Fivorian’ny mpandray fanasan’ny Tompo aorian’ny fanompoam-pivavahana maraina, hanomam-panahy sy hihevitra ny raharaha sy fiainan’ny fiangonana (fivoriana voalohany tao aorian’ny fihibohana).


Zaza atao batisa :

 • Zaza : Rakotonirina Rojo Nasandratra
 • Ray : Rakotonirina Jean Odilon
 • Reny : Bodonirina Malalatiana Cynthia

Fampandrenesana mariazy :

Raharison Tanjona Richard Daniel sy Raonirina Tsanta Lalaina ,

tanterahina ny Saboty 12 Desambra 2020

eto amin’ny Fjkm Anosy Avaratra Vaovao (fampandrenesana voalohany).

 


Fampahatsiahivana :

 • Ny jery todika ny fiainan’ny Fiangonana ny 28 Novambra 2020 tontolo andro, iantsoana ny Diakona sy loholona, biraon’ny sampana sy ny sampan’asa, biraon’ny zanak’ampielezana, biraon’ny fanitarana, biraon’ny mpikirakira sy mpitendry, ary mpandray fanasan’ny Tompo izay liana, mitondra sakafo atoandro, manomboka amin’ny 9 ora ny fotoana.
 • Alahadin’ny mpitandrina ny 06 Desambra 2020 , fitaom-pivavahana fidirana in-dray , miditra amin’ny 9 ora

Tompon’anjara eto am-piangonana :

Diakona miasa: 23 Novambra – 28 Novambra : groupe JEREMIA

Fanompoam-pivavahana Alahady 29 Novambra :

  • 7 ora : groupe DANIELA
  • 10 ora : groupe ISAIA

Sampana tompon’anjara 29 Novambra

  • 7 ora : SAMPATI
  • 9 ora : Komity Fanitarana

Sabotsy amin’ny 2ora tsy diso ny fanomanam-panahy