Filazan-draharaha 06/12/2020 Ny teo aloha Filazan-draharaha 13/12/2020 Ny tao aoriana Filazan-draharaha 29...

Filazan-draharaha 06/12/2020

Efesianina 2 :17

 Ary tonga Izy ka nitory teny soa mahafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin’ izay akaiky koa.

RAHARAHA AVY ANY IVELANY

 • Taratasy avy amin’ny sakazain’ny Radio Fahazavana ho an’ny mpitandrina sy ny FJKM Anosy Avaratra vaovao .Fiantsoana fivoriambe. Araka ny fandaharam-potoana izay voafaritra  ,hiatrika ny taona vaovao 2021 dia miantso anareo hamonjy ny fivoriambe izay hotanterahna ny Sabotsy 12 Desambra 2020 ao amin’ny FJKM Ivandry Firaisana , manomboka amin’ny 10 ora maraina. Mangataka anareo izahay hanolotra solon-tena 2 isam-pitandremana ho mpikambana ao anatin’ny sakaizan’ny radio fahazavana. Ampahatsiahivina isika fa tena asa hiombonana hanoanana ny radio Fahazavana.

 • Taratasy avy amin’ny Fitandremana Tsitiabedy Famonjena Fiombonana, ho an’ny mpitandrina sy FJKM Anosy Avaratra Vaovao. Ny mpitandrina RAZAFIJAONA Doudou Robinson mivady sy ny fiangonana Tsitiabedy Famonjena Fiombonana dia izao taratasy izao noho ny tsy fahasalaman’ny mpitandrina izay niafara amin’ny fanaovana dialyse; noho izany diamangataka tolo-tanana amin’ny fiangonana sy amin’ ireo malala-tanana mba hifanohana amin’ny fitsaboana ny mpitandrina.

 • Taratasy avy amin’ny fitandremana Ambohitrangano Lovasoa . Fangatahana fiaraha-miasa. Mangataka Alahady iray amin’ity volana Desambra ity , mba ivarotana vokatra hifanoanana ny asan’ny fiangonana.

 • Taratasy avy amin’ny SPIA faripiadidiam-pampianarana faha 19 . Lycée privée Ranivo Martiora. Ho an’ny mpittandrina sy ny fiangonana FJKM Anosy Avaratra Vaovao: ho fanantaterahana ny krismasy ny sekoly dia mangataka izahay ny ampiasa ny fiangonana eto aminareo ny Zoma 18 Desambra 2020 manomboka amin’ny 8 ora maraina.

RAHARAHA AVY ETO AN-TOERANA
 • Fandraisana ny fanasan’ny Tompo anio
 • Alahadin’ny mpitandrina : fanohanana ny raiaman-dreny mpitandrina amin’ny alalan’ny fitrotroana am-bavaka sy amin’ny alalan’ny fanomezana.

 • Araka ny tapaka teo anivon’ny fivorian’ny mpandray ny 22 Novambra 2020 dia ho raisana ho isan’ny mpandray ny fansan’ny Tompo ny 20 Desambra 2020 ireto 4 mianadahy ireto:
      • LANJANIAINA Finaritra
      • RANDRIAMBOLAINA Fandresena Timo Loic
      • Elyas Mihantra Anicia
      • Elyas Ny Avo Christel

Noho izany antsona izy ireo hiaona amin’ny raiaman-dreny mpitandrina ny 13 Desambra 2020 eo anelanelan’ny fotoam-pivavahana amin’ny 7 sy amin’ny 10 ora maraina.


 • Fivorian’ny mpihevi-draharaha 12 Desambra amin’ny 8 ora maraina.

 • Zaza atao batisa ny 13 Desambra 2020
      • Zaza :RAKOTONIRINA Fanambinana Muguel
      • Ray: RAKOTONIRINA Solomanana Jean Michel
      • Reny : RAMIANDRISOA Hanitraniaina

 • Fampandrenesana marriage :

      • RAHARISON Tanjona Richard Daniel sy RAONIRINA Tsanta Lalaina (filazana faha3)
      • RAKOTOARIMANANA Vonjinantenaina sy RAFARASOA Ravaka Nantenaina(filazana faha2)
      • RASAMOELINA Njakanantenaina Luc sy RANJAMALALANIAINA Riana Fitia Valisoa (filazana faha2)

 • Tatitra ara-bola

     • Vola miditra : 607 800 Ar
     • Mivoaka : 571 900 Ar
     • OTIV : 5 313 200 Ar

 • Tompon’anjara

     • 7 -12 Desambra 2020 : groupe DANIELA
     • Alahady 13 Desambra 2020:
        • Diakona :7ora: groupe ISAIA                    10 ora: groupe JEREMIA
        • Sampana :7ora : dorkasy                          10ora: Feon’ny fihobiana

Fanomanam-panahy 12 Desambra 2020 amin’ny 2 ora.