Filazan-draharaha 13/12/2020 Ny teo aloha Filazan-draharaha 20/12/2020 Ny tao aoriana Filazan-draharaha 06/12/2020

Filazan-draharaha 13/12/2020

Faly Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’ny Tompo, tafahoana. Toy izao indray ny raharahan’ny Fiangonantsika :

RAHARAHA  IVELANY

 

Taratasy voaray avy amin’ny Foibe FJKM

  • Taratasy avy amin’ny Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana FJKM: Angon-kevitra manerana ny sahan’ny FJKM momba ny fiatrehana ny COVID-19
  • Taratasy avy amin’ny Fikambanana mampiely Baiboly Malagasy: mahakasika ny Alahadin’ny Baiboly taona 2021
  • Taratasy avy amin’ny SAMPATI – SPIA: Nanao fampahafantarana
  • Taratasy sy Fanasana avy amin’ny Fitandremana AMBODITSIRY MIFAKATIA sy ny KOMITY FISOTROAN-DRONONO MPITANDRINA RASOLOFOHARISON Desiré Ratefinjanahary. Izay hatao ny 26 Desambra 2020 amin’ny 9h30.
  • Taratasy sy Fanasana avy amin’ny Fitandremana AVARATSENA FANANTENANA: Jobily faha 150 taona ny Fiangonana sy fitokanana ny tranovato. Daty: 23 Desambra 2020 amin’ny 9h30
  • Taratasy sy fanasana avy amin’ny Fitandremana AMBOHIMARINA FIDERANA: Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina RAKOTOBE MAMY José. Daty 31 Desambra 2020 amin’ny 9h30


 

RAHARAHA ANATINY

 

Zaza atolotra:

 • RANAIVOSON Tiantsoa Andraina Mathéo zanak’I RASAMISON Haingotiana Nasolo sy RAKOTOBE Mamisoa Valérie
 • ANDRIANANTENAINA Manohisoa Steven, zanak’I RAZANADAHY Nantenaina sy RAVONIHARIMANGA Ony Fenosoa

Zaza natao batisa:

Anaran’ny Zaza: RAKOTONIRINA Fanambinana Miguel, zanak’I RAKOTONIAINA Solomanana Jean Michel sy RAMIANDRISOA Hanitriniaina


Fampahatsiahivana:

 • Ampahatsiahivina isika fa arak any tapaka teo amin’ny fivorian’ny mpandray ny fanasan’ny Tompo ny 22 Novambra 2020 lasa teo dia ho raisina ho isan’ny mpandray ny fanasan’ny Tompo ny 20 Desambra 2020 izao ireto olona voalaza anarana manaraka ireto
 • LANJANIAINA Finaritra
 • RANDRIAMBOLAINA Fandresena Timo Loïc
 • ELYAS Mihantsa Anicia
 • ELYAS Ny Avo Christel

Marihina fa Izy ireo moa dia isany tamin’ireo andiany “FAHAMARINANA”

 • Entanina hatrany isika hanoratra ny anarana amin’ireo afa-panadinana
 • Entanina ihany koa hisoratra anarana ireo feno 10 taona batisa, mpandray ny fanasan’ny Tompo, mariazy, ary ireo loholona. Ny fara-fisoratana anarana dia ny 21 Janoary 2021

Fampandrenesana Mariazy

 • RAKOTOARIMANANA Vonjinantenaina sy RAFARASOA Ravaka Nantenaina (Filazana faha III farany)
 • RASAMOELINA Andriamaholimanana Njakanantenaina Luc sy RANJAMALALANIRINA Riana Valisoa (Filazana faha III farany)

Filazana manjo:

RAZANAJAFY (Bebe Zafy)


Tompon’anjara fanompoam-pivavahana:

 • Ampahatsiahivina ny Groupe Jeremia fa misy mariazy eto amin’ny Fiangonana ny 19 Desambra 2020
 • Manomboka ny 14 Desambra – 19 Desambra dia ny Groupe Jeremia no diakona miasa
 • Alahady 20 Desambra 2020: amin’ny fidirana voalohany ny Groupe Daniela, amin’ny fidirana faharoa ny Groupe Isaia
 • Ny sampana tompon’anjara: amin’ny fidirana voalohany ny VFL, amin’ny Fidirana faharoa ny Biraon’ny Fiangonana (Fanomanam-panahy ny Sabotsy 19 Desambra 2020)

Tatitra ara-bola:

 • Miditra: 52.500 Ar
 • Mivoaka: 304 000 Ar
 • OTIV: 5.213.200 Ary