Filazan-draharaha 20/12/2020 Ny teo aloha Filazan-draharaha 25/12/2020 Ny tao aoriana Filazan-draharaha 13/12/2020

Filazan-draharaha 20/12/2020

Faly Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’ny Tompo, tafahoana. Toy izao indray ny raharahan’ny Fiangonantsika :

Fanokanana ho Mpandray ny fanasan’ny Tompo an’i :

 1. ELYAS Mihantsa Annicia
 2. ELYAS Ny Avo Christel
 3. LANJANIAINA Finaritra
 4. RANDRIAMBOLAINA Fandresena Timo Loïc


Zaza natao batisa:

 • RASAMOELINA Hoelitiana
 • Nomenjanahary Mamisoa Rianala
 • RANDRIAMAMPIANINA Amelia Ideale
 • RANDRIAMBOLOLONA Anjara Miharitra Fitiavana

Tatitra ara-bola:

 • Miditra: 933.100 Ar
 • Mivoaka: 1 043 800 Ar
 • OTIV: 5.313.200 Ar

Fampahatsiahivana:

 • Fanomanam-panahy sady ankatoka ny Alahady 27 Desambra 2020 aorian’ny Fanompoam-pivavahana izay hiantsoana ny Mpandray ny fanasan’ny Tompo rehetra sy ny solotena isan-tsampana
 • Fanompoam-pivavahana tokana ihany ny alahady 27 Desambra 2020 izay manomboka amin’ny 8 ora maraina
 • Vonona ny Valopy Krismasy
 • Hanantanteraka varotra eo ivelan’ny Fiangonana ny FJKM Ambohitrangano Lovasoa amin’ny Alahdy izao izay hanentanana antsika fiangonana.

Tompon’anjara:

21 Desambra – 26 Desambra: Groupe Isaia

25 Desambra :                  7ora: Groupe Jeremia (manao vavaka sy vakiteny)

10ora: Groupe Daniela