Mana voalahatra Zoma 20 Novambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra Sabotsy 21...

Mana voalahatra Zoma 20 Novambra 2020

FITOMANIANA 2.1-22  F. 1, 2
REHEFA ANDRIAMANITRA NO MANDRAVA…

Milatsaka ny fahatezerany (1-10).

Fahatezeran’Andriamanitra tsy misy toa azy no mihatra amin’ny Zanak’Israely noho ny fahotany; fianjerana, fandevonana, fandravana, fikapana, fanafoanana, fanolorana eo an-tanan’ny fahavalo (1-4). Nitsangana ho fahavalony mihitsy Andriamanitra, ka nolaviny hatramin’ny fivavahany sy ny mpisorony ary ny mpanjakany (5-7). Tapaka tanteraka ny fifandraisany amin’Andriamanitra (9b), Ilay hany afaka hamonjy azy. Endrika fahafatesana arahina fisaonana no azo amintinana ny zava- misy (10)! « Zavatra mahatahotra ny ho azon’ny tanan’Andriamanitra velona » (Hebreo 10.31)

Mahonena ny Zanak’Israely (11-16).

Onena ny mpaminany Jeremia (11-12):

Ary moa tsy izany koa ny toe-pon’Andriamanitra raha mahita ny fahorian’ny vahoakany, noho famaizany azy mba hiverenany ao amin’ny fahamasinany sy ny fahamarinany? (13). Lainga sy fampiviliana ataon’ny mpaminany etsy andaniny (14), eso sy latsa ataon’ny fahavalo etsy ankilany (15-16).

Hosaintsainina :

Sao mba efa fahatezeran’Andriamanitra re ireo loza marobe mihatra amin’izao tontolo izao sy ny firenena malagasy ankehitriny izao?

Miantso fifonana (17-22). Fitiavana Andriamanitra ka onena, saingy marina koa Izy, ka tsy maintsy manatanteraka ny famaizany (17) izay efa nolazainy hatry ny ela (Levitikosy 26.14-17). Maka ny toeran’ny mpanelanelana eo amin’ny Zanak’Israely sy Andriamanitra kosa i Jeremia : mitaona ny Zanak’Israely hifona amin’ny fony manontolo amin’ny fotoana rehetra (18-19) ; izy mihitsy no mifona ho azy ireo sy mangataka mba hijery sy hiantra azy Andriamanitra.

Hafatra :

Sambatra isika izay efa nibebaka marina sy mino ny filazantsara, fa manana an’i Jesoa mipetraka eo an-kavanan’ny Ray mifona mandrakariva ho antsika. Mba isan’izany ve ianao sa sanatria isan’ireo mbola mahonena eo ambanin’ ny fahatezeran’Andriamanitra (Jaona 3.36)?

Source: FMMB