Mofon’aina 17 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 18 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 16 Aogositra 2021

Mofon’aina 17 Aogositra 2021

Ohabolana 14. 22-27

NY TENA FAHENDRENA

Tsy mivily va izay manao asa ratsy? Fa famindrampo sy fahamarinana no ho an’Izay manao asa tsara. 23 Ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa; Fa ny molotra mibedibedy foana tsy mba ahazoana na inona na inona. 24 Satroboninahitry ny hendry ny hareny; Fa ny fahadalan’ny adala dia fahadalana ihany. 25 Ny vavolombelona marina mamonjy ain’olona; Fa izay mamoaka lainga dia tena fitaka. 26 Ny fahatahorana an’i Jehovah dia fiarovana mahatoky. Ary ny zanany hahazo fialofana. 27 Ny fahatahorana an’i Jehovah no loharanon’aina, Hanalavirana ny fandriky ny fahafatesana.
Anisan’izay tena manome fahendrena ny mamaky ny bokin’ny Ohabolana. Fahendrena avy amin’Andriamanitra mantsy no azo avy amin’izany noho ireo teny feno fahendrena avy Aminy. Anisan’ny fahendrena ampianarin’ireo olo-kendry Jiosy antsika ny hoe

1. Zava-dehibe ny miasa (and 22,23)

« Fa famindrampo sy fahamarinana no ho an’Izay manao asa tsara. 23 Ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa »
Koa satria misy valiny tsara ny asa tsara atao dia mampirisika ny mpamaky azy ny olon-kendry Jiosy hiasa tsara. Hanao asa mahasoa, mampandroso, mampivoatra. Asa mikendry izay hisian’ny fiadanana, asa mikendry izay hahatonga filaminana ny asa tsara. Tsy maintsy hahazoana valiny tsara avy amin’Andriamanitra arak’izany ny asa tsara, koa tokony hikelezan’aina izany, indrindra isika Kristianina. Manamafy izany Paoly raha niteny hoe : « tsy foana tsy akory ny fikelezan’aina ao amin’ny Tompo » 1 Kor 15. 58.

2. Rehefa miasa dia miasa baikon’ny fahatahorana an’Andriamanitra (and 26,27)

« Ny fahatahorana an’i Jehovah dia fiarovana mahatoky. Ary ny zanany hahazo fialofana. 27 Ny fahatahorana an’i Jehovah no loharanon’aina, Hanalavirana ny fandriky ny fahafatesana »
Zavatra iray izay tokony hibaiko ny asa tanterahin’ny mino amin’ny maha-Kristianina azy dia ny fahatahorana an’Andriamanitra. Tonga tsara mantsy ny asan’Andriamanitra, ny asa tanterahin’ny mino rehefa io tahotra an’Andriamanitra io no mibaiko ilay miasa. Sady tsara no vita araka ny tokony ho izy mantsy ny asa atao amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra. Tena fahendrena lehibe tokoa no omen’Andriamanitra antsika rehefa matahotra Azy isika. Fahendrena lehibe eo am-panatanterahana ny asa fanompoana Azy. Aoka ity fahatahorana an’Andriamanitra ity no hibaiko ny mino amin’ny zavatra rehetra.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *