Mofon’aina 02 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 03 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 01 Novambra 2021

Mofon’aina 02 Novambra 2021

Salamo 73. 21-28

VERY IZAY LAVITRA AN’ANDRIAMANITRA

Raha lotika ny foko, ka voatsindrona ny voako, 22 Dia ketrina aho ka tsy nahalala; eny, biby* teo anatrehanao aho.[Na: hipopotamosy] 23 Nefa izaho dia eo aminao ihany mandrakariva, mihazona ny tanako ankavanana Hianao. 24 Ny saina omenao no hitondranao ahy, ary rehefa afaka izany, dia horaisinao ho amin’ny voninahitra aho. 25 Iza no ahy any an-danitra? ary tsy misy ety ambonin’ny tany iriko tahaka Anao. 26 Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin’ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. 27 Fa, indro, very izay lavitra Anao; aringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy Anao. 28 Fa, izaho, dia ny ho akaikin’Andriamanitra no mahatsara ahy; Hianao, Jehovah Tompo ô, no nataoko aroko, mba hilaza ny asanao rehetra aho.
——————
Fanontaniana napetraky ny mpanao salamo ny hoe : « nahoana no ambinina ny ratsy fanahy ? ». Amin’ny mpanao salamo, izay rehetra mitoetra amin’ny faharatsiam-panahy dia tsy tokony hahatsiaro fanambinana, indrindra raha avy amin’Andriamanitra. Raha ny lojika tokoa, tsy misy misitraka fitahiana sy fahasoavana tokoa raha mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra ny zavatra ataony. Very tokoa izay lavitra an’Andriamanitra. Ny hoe very dia midika hoe
1. Maty antoka
Maty antoka tokoa izay lavitra an’Andriamanitra. Tsy mba isan’izay afaka misitraka ny fahasoavana sy ny fitahian’Andriamanitra. Andriamanitra dia oharin’ny mpanoratra ny hira ao amin’ny FFPM ho toy ny masoandro. Isika mahalala tsara fa izay lavitry ny masoandro dia mangatsiaka. Tsy misitraka ireo tombontsoa maro samihafa omen’ny masoandro. Zava-dehibe mantsy no omen’ny fahazavan’ny masoandro, mitondra fiainana izany. Koa izay lavitry ny masoandro dia tsy hisitraka izany tombontsoa, fiainana omen’ny fahazavan’ny masoandro izany.
Loharanom-pahasoavana sy fitahiana ny Tompo, koa izay lavitry ny Tompo dia lavitry ny fitahiana sy ny fahasoavan’Andriamanitra. Maty antoka tanteraka tokoa izay lavitra ny Tompo. Izay efa ao amin’i Jesoa no misitraka izany fahasoavan’Andriamanitra sy ny fitahian’Andriamanitra izany. Rehefa ao amin’i Jesoa isika dia efa akaikin’Andriamanitra. Andeha hiazakazaka ho ao amin’i Jesoa isika mba ho eo akaikin’Andriamanitra, mba ho ao amin’Andriamanitra, fa ny ao amin’Andriamanitra tokoa no mahatsara antsika.
2. Maty mihitsy
Fahaverezana mandrakizay ny hoe very raha lavitra an’Andriamanitra. Rehefa tsy tonga amin’ny finoana an’i Jesoa ny olona, rehefa tsy mino sy mivavaka amin’Andriamanitra dia lavitra an’Andriamanitra. Ary izay lavitra an’Andriamanitra dia ho very mandrakizay. Eto moa dia mazava fa tsy maintsy ho faty ny nofo, fa izay tsy mino dia iharan’ny fahafatesana faharoa dia ny fahaverezana mandrakizay. Azo atao tsara dieny ankehitriny ny manatona manakaiky an’Andriamanitra, mba handray ny famonjeny. Ary rehefa rahatrizay miala eto amin’izao tontolo izao dia isan’ny izay handova ny fiainana mandrakizay.
Handeha hanao ezaka ho eo akaikin’Andriamanitra mandrakariva ka hino marina an’i Jesoa, hanaiky Azy ho Tompo sy Mpamonjy, handeha hivavaka mandrakariva ka hazoto hifandray amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny teniny. Handeha atao ho zava-dehibe koa ny fiombonam-bavaka sy ny famonjena ireny fotoam-pivoriana ifandraisana amin’Andriamanitra ireny.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *