Mana isan’andro 11 Mey 2022
Mana isan’andro 11 Mey 2022

GENESISY 15.1-21 F. 2, 7 VALIM-PITIA SAROBIDY 1 [Ny nanaovan’Andriamanitra fanekena tamin’i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana ka nanao hoe: Aza matahotra,

HIDITRA